• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Mirzo_91, DURDON  
Forum » CHET TILLAR BO'LIMI » Shvet tili uchun » Shvet tili darsligi (Shvetcha O'zbekcha lug'at)
Shvet tili darsligi
Mirzo_91Date: Seshanba, 22-Iyun-2010, 12:14 | Message # 1
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
Assalomu alaykum hush kelibsiz Do'stlar davrasiga

 
Mirzo_91Date: Seshanba, 22-Iyun-2010, 12:44 | Message # 2
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
ASSALOMU ALAYKUM!
TALAFFUZ QILINISHINI BEMALOL O'RANISHILAR MUMKIN!

HEJ! (hej) ___________салом!

GOD MORGON!(go moron)_______________хаерли тонг!

GOD DAG!(Go dag)_____________хаерли кун!

GOD KVÄLL(go kveal)_____________хаерли кеч!

GOD NATT!(go natt)_____________хаерли тун!

ADJÖ!(ajo')________________Алвидо....кўришгунча!

HEJ DÅ!(hej do)_____________хаер!

HA DET SÅ BRA!(ha de so bro)_____________всего хорошого!

VI SES!(vi ses)______________кўришгунча!

VI HÖRS!(vi ho'sh)_____________қўнгироқлашамиз!

"R" bilan "S" birga kelsa "SH" o'qiladi.

Masalan:....... VI HÖRS ( ВИ ХЎШ)

VAD(va)_________нима

VEM(vem)_________ким

VARFÖR(varfo'r)________нимага

JAG(yo)________мен

DU(du)_________сен

VI(vi)_ ________биз

NI(ni)_________сиз

DE(dom)__________улар

VEMS(vems)_________кимнинг...кимники

HUR(hur)_________Қандае....Қанақа


 
Mirzo_91Date: Chorshanba, 23-Iyun-2010, 09:00 | Message # 3
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
MEN(men)___________аммо....лекин

ALLRSÅ(atsoo)__________яъни....демак

INTE(inte)________еуҚ

NEJ(nay)________еуқ

ALLT(alt)_______ ___хаммаси

ALLA(alla)__________хамма

BRA(bro)_________яхши

DÅLIGT(doolig)__________емон

OKEJ(okay)_________маели

NÄR(near)___ ______қачон

VART(vatt)_________қаерга

VAR(vor)_________қаерда

DET(de)________Бу

DÄR(dear)_________ў ерда

HÄR(hear)________бу ерда...га....шу жоида

DIT(dit)_______у ерга....у томонга....у еққа

HÄRIFRÅN(hearifron)_______шу ердан....бу ердан

DÄRIFRÅN(dearifrån)________у ердан....у томондан

I DAG(idog)___________бугун

I GÅR(igor)___________кеча

I MORGON(imoron)________ертага
I MORSE(imoshe)_________бугун ерталаб

VECKA(veka)_________хафта

NÄSTA VECKA(neasta veka)________кийинги хафта


 
Mirzo_91Date: Chorshanba, 23-Iyun-2010, 09:01 | Message # 4
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
EN GÅNG I VECKAN(en gong i vekan)__________хафтада бир марта

ÅR(or)___________йил

TACK(tak)___________рахмат

TACKSAM(taksam)_________миннаддор(бўлмоқ)

FEL(fel)________хато

RÄTT(rea t)_________тўғри

LAT(lot)________дангаса...иш еқмас

FLITIG(flitig)_______серҳафсала
2) ҳафсалали

3) намунали

4) тиришқоқ

5) ғайратчан

PIGG(pigg)_______1) тетик 2) бардам

"Ä " o'zbek tilidagi "Э" singari o'qiladi.

1 BOSQICH

HEMMA______уйда

BORTA_______узоқда....олисда

INNE_________ичкарида...ичида

UTE________ташқарида

UPPE_________теппада. ....юқорида

NERE________пастда

"2"BU O'XSHASH SO'ZLAR O'RTASIDAGI FARQNI O'RGANIB OLING!


 
Mirzo_91Date: Chorshanba, 23-Iyun-2010, 09:02 | Message # 5
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
HEM__________уй...уйга

BORT________узоқ....узоқга

IN__________ичкари.....ичкарига

UT__________ташқари....ташқарига

UPP________юқ орига....теппасига

NER_________пастгп

FRAM_________олдинга....тўғрига

(((((3 BOSQICH.))))))

HEMIFRÅN________уйдан

INNIFRÅN________ичкаридан

UTEFRÅN_________ташқаридан

UPPEFRÅN__________юқоридан....теппад ан

NERIFRÅN__________пастдан

FRAMIFRÅN_________рўпарадан

BU ERDASI XAMMA SO'ZLAR YOZILISHI QANDAY BO'LSA SHUNDAYLIGICHA O'QILADI.

Å ------- "O" O'QILADI.

INSE(inse)_______1) маълум
2) аниқ

3) белгиланган

4) маьлум

5) муайян

6) аниқ белгиланган

8 ) тайинли

9) тайин

NJUT(ER)(nyuvter)________1) роҳатланяпти

2) ҳузрланяпти

3) завқланмоқ

PÅSTÅR(postor)______1) тасдиқламоқ

2) мақулламоқ

SATAN(sotan)_______1) иблис

2) шайтон

3) жин

TILLBER(tillber)_________1) таъзим қилмоқ

2) сажда қилиш

ENDAST(endast)________фақат

RÄTTSLA(reatsla)________1) қўрқув

2) қўрқинч

3) ваҳима

4) даҳшат

5) қўрқиш
ALMOSA_________1) хайр

2) эҳсон

3) садақа

EVIG_________1) абадий

2) доимий

3) мангу

BEROENDE________тобе

UNEVERSUM(unevershum)__________1) коинот2) олам


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:04 | Message # 6
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
DYRKA__________1) сажда қилмоқ
2) топинмоқ

3) кўкларга кўтармоқ

ÅNGRAR________1) ачинмоқ

2) афсусланиш

3) афсусланмоқ

4) пушаймон бўлмоқ

5) ўкинмоқ

6) тавба қилмоқ

ÄKTENSKAP(ektenskop)___________1) никоҳ

ANALFABET__________саводсиз (одам)

ANFALLER________1) ҳужум қилмоқ

2) бостириб бормоқ

ANNARS(annash)________1) бўлмаса

2) бошқача

STANKER(stonker)_______1) сассиқ ҳид

2) қўланса ҳид

BARMHÄRTIG(barmhettig)_________1) раҳмдил

2) раҳм-шафқатли

BEFELLER(befaller)_______1) буюрмоқ

2) буйруқ бермоқ

SUGA_____so'rmoq,shimmoq.

SÄTT________

1) хулқ

2) атвор

3) хулқ-атвор

4) ўзини тутиш Subst

SÄTT(seatt)________1) қурол
2) чора
3) илож
4) тадбир
5) усул
6) йўсин
7) йўл
8 ) равиш
9) тариқа
10) тарз

SPRIDER________1) тарқатмоқ
2) ёймоқ
3) кенгайтирмоқ
4) ерини (чегарасини)

SJUKDOMAR(hukdomar)________1) касаллик
2) хасталик
3) касал
4) дард
5) оғриқ

SNUSAR________1) пишилламоқ
2) пиш-пиш қилмоқ

SÅRAR_______ярадор қилмоқ
жароҳатламоқ (insonni qalbiga azob berish ma'nosida ham ishlatiladi)

SMUTSA NER________1) ифлос қилмоқ
2) ифлослантирмоқ
3) булғамоқ
4) кир (ифлос)
5) булғатмоқ

SKRÄMMANDE______1) қўрқинчли одам
2) қўриқчи
3) қўрғич

SKRÄMMER________
қўрқитмоқ verb


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:05 | Message # 7
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
SKUGGA________1) соя

SLÖ(slo')______ўтмас

STRYK(strieyk)______1) жазолаш
2) уриш
3) адабини бериш subst

Qavs ichiga o'qilishi yozilmaganlar qanday bo'lsa shundayligicha talaffus qilinadi.

JAG ÄLSKAR DIG(yo elskar dey)_____Men seni sevaman

JAG ÄR KÄR HONOM(yo e sher honom)(erkak kishiga)____Men uni sevaman

JAG ÄR FÖRÄLSKAD I HENNE (yo e fo'relskar henni)(ayol kishiga)_____Men unga oshiq bo'lganman.(sevib qolganman)

JAG KAN INTE LEVA UTAN DIG! (yo kan inte leva utan dey)______Men sensiz yashay olmayman!

JAG VET INTE(yo vet inte)____Men bilmayman.

JAG LOVAR ATT SLUTA RÖKA(yo lovar at slutta ro'ka)______Segaret chekishni tashlashga va'da beraman.

JAG KÖPER DEN HÄR!(yo shoper den her)_____Men mana buni sotib olaman!

TACK FÖR HJÄLPEN!(tak fo'r yelpin!)_______Yordam uchun rahmat!

URSÄKTA ÄR DU LEDIG?(o'rshekta e du lediy?______Kechirasiz,bo'shmisiz?

TYVÄRR ÄR JAG UPPTAGEN!(tuyverr e yo upptogen!)_____Avfsus-ki,bandman.

GÖR DET , ÄR DU SNÄLL!(yor de e du snell)_____Shuni bajarib (qilib)qo'y,iltimos!

DET VAR EN BRE IDE'(de vo en bro edey)_____Bu yaxshi fikr

JA, DET GÖR VI!(ya, de yo vi !)______Shunday qilamiz!


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:06 | Message # 8
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
DET VAR INGEN DUM IDE'(de var inyen dum edey)_______Yomon fikr emas(chaki emas)

TACK(tak)_______Rahmat!

ALLAHS TJÄNARE(Allahs shenare!)___________Allohning malaklari(hizmatkorlari)

VAD ÄR DET DÅ(va e de do?)__________Unda bu nima?

VARFÖR BER DU INTE?( Varfo'r ber du inte?)__________Nima uchun ibodat qilmaysan

SÅ HAR DU HÖGMOD?(so har du högmo'd?)_____Shunchalik kibrlimisan, kibr qilasanmi?

JAG VILL INTE ATT DU SKA SVARA MIG,UTAN TÄNK FÖR DIG SJÄLV OCH FRÅGA DIG SJÄLV !(yo vill inte at du sko svara meg utan tenk fo' dey helvf o froga dey helvf)_________ Man uchun javob berishini hohlamiman,undan ko'ra san o'zing uchun o'yla, va buni o'zingdan so'ra[

ALLAHS SÄNDEBUD(Allahs sendebud)_________Allohning elchisi

l"HAR HIL GAPLAR"

JAG SKA GE DIG ETT GRATISRÅD(yo sko ye deg ett grotesrod!__________Men senga bepul maslahat beraman

SLUTA MED ATT STÖRA MIG!(slutta me at sto'ra mey!)_____Menga halaqit qilishni bas qil!

LÅT MIG FÅ SE!(låt mey fo se!)________Ko'rgani ruhsat ber(Ko'rgani qo'yasanmi yoqmi?)ma'nosida ham ishlatiladi.

VARFÖR STOR DÖRREN ÖPPEN(varfo'r stor dorren o'ppen)___________Nimaga eshik ochiq turibdi?

LEDA EN PERSN ÖVER GATAN(leda en pershon o've gotan)_______Bir(biror) kishini yo'ldan o'tkazib qo'yish:

HON LOG PO MIG(hon log po mey)ayol kishiga nisbaran ishlatiladi_________U menga tabassum qildi(jilmaydi) O'tgan zamon)

FÖRHINDRA EN OLYCKA(fo'rhinda en


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:06 | Message # 9
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
oliiyka)_______Bahtsizlikni(hodisani)oldini olmoq

KASTA INTE SAKER PÅ MIG!(kasta inte po mey soker!)_______Menga narsa otma!

KYTIG(shuytig)_______Muzdek,salqil.

JAG UNDRAR VARFÖR HON SLKRATTADE(yo undrar varför hon skrattade)________Hayronman u nimaga kuldi ekan

DET VET VARANDE MÄNNISKA(de vet vorande menniha)________Buni har bir odam biladi

JAG HAR INTE SETT HONOM VARE SIG IGÅR ELLER IDAR(yo har inte sett honom vor(e) shey igor elle ido)_______
Men uni kecha ham ,bugun ham ko'rmadim.

JAG KOMMER VARE SIG DU VILL DET ELLER INTE(yo kommer vore shey du vill elle inte)_____San buni istaysang,yoki yo'q baribir kelaman.
HON ÄR VÄRD ALL AKTNING___________U hurmat qilishga arziydi

DU ÄR SEN SOM VANLIGT________Sen har doimgidek kech qolding(kech kelding)

DET ÄR INTE VÄRT ATT STÖRA HENNE _________Uni bezovta qilishingga arzimaydi bu narsa.

EN VASS TUNGA___________Tili o'tkir,o'tkir tilli(insonlarga qarata)

VAD GÖR DU NU?___________Nima qilyapsan hozir?

VAD HAR DU GJORT?(va har du yortt?)__________Nima qilding?(biroz oldingi zamon)

VAD GÖRDE DU IGÅR?___________Kecha nima qilding?(O'tgan zamon)

VAD SKA DU GÖRA?____________Nima qilasan ,qilmoqchisan(kelasi zamon)

TUNGGAR________Chaynayapdi(chaynash, biror narsani. Verb.

TVINGAR__________Majburlayapdi,zo'rlayapdi.(ishlatish,qo'l qilib ishlatish. Verb


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:07 | Message # 10
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
UPPTÄCKT________[Payqamoq,sezmoq,ko'rib qolmoq Subst

LEGEND_______Avfsona Subst

BESKREVNING________Ta'riflamoq tavsiflamoq. Verb

GUDOMLIG_________ILOHIY Adj

KRAFT________KUCH Subst

iANSER_______......Deb hisoblash Verb

Masalan:

HAN ARSER SIG ALLFÖR GAMMAL_________U o'zini juda qari deb hisoblaydi.

SENSATION(Sensashun,yoki bazan Sensahun)______

Shov shuv, Duv duv gap,Hammani hayratga soladigan voqia. Subst.

MIRAKEL(mirakel)_________Mujiza Subst.

PRATSAM(PROTSAM)________Ezma,ko'p gapiradigan,Sergap Adj-v.

HEMLIGT________Mahfiy,yashirin. Adj
Vad bor du?

Jag bor i Märsta, och du då?

Jaha! Det är bra! Jag också bor i Sverige, min stad är Östersund. Hur länga du bo Sverige?

förlåt! Jag fråga en sak? Jag behöver Uzbekcha va Shvedcha-Svenska och Uzbekiska Lexikon? Du vet?

Är du här jobba eller studera?

Jaha tack tack jag är mycket gladdd.... Jag också behöver det lexikon.... Tack ska ni ha

Iltimos shu yerni kengaytirsangizlar manga juda xam kerey shu Uzbekiska va Svenska... Iltimos!

Jag bor i Sverige nästan ett år och 5 månader.
I Sverige finns inget lexikon,Är det svårt utan lexikonet ?


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:07 | Message # 11
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
“Sanningen om Jesus och MUHAMMAD(sav)”

Hej!

Zakke: Vad heter du? --------Seni isming nima?

Sabrina: Jag heter Sabrina--Mening ismim Sabrina.

Z: Hur gammal är du?--------Seni yoshing nechchida?
S: Jag är 17 år.-----------------Meni yoshim 17da
Z: Hur mår du? –--------------Ishlaring qalay?
S: Bra och du?-----------------Yaxshi , o’zingnikichi?
Z: Mycket bra.------------- ---Juddayam zo’r.

1-Dars:

När – Qachon.
Var – Qayerda.

Ursakta, var är banken?--------Kechirasiz bank qayerda.

Var är posten?-------------------pochta qayerda.
Var är torget?-------Vagzal qayerda.
Var är Zakke?--------------------Zakke qayerda.

När är Zakke hemma?----------Zohid qachon uyda bo’ladi?
Vem är Zakke?-----------Kim o’zi u Zakke?

När somnar Zakke?-------------Zakke qachon uhlaydi?
Nar vaknar Zakke?-------------Zakke qachon uyg’onadi?
Var arbeta Zakke?--------------Zakke qayerda ishlaydi?
Var bor Zakke?-----------------Zakke qayerda yashaydi?

2-Dars:

Varfår kom Zakke hem sе sent i gеr kväll? Nega Zakke kecha kechqurun uyga kech keldi?

3- Dars:

Jag vill ha kaffe------------------Men kofe xoxlayman.
Han ville ha grädde til kaffet---U slivalik kofeni xoxladi.
Du fеr röka, om du vill----------Agar xoxlasang chekishing mumkin.
Han för inte komma i kväll-----U bugun kechqurun kelishi shart emas.
Vi fick träffa hans fru-----------Biz uni xotini bilan uchrasha olamizmi.
Hon fick en chokladask---------U karobka konfet qabul qildi.
Du för en tionde , om du hjдlper mig-Sen menga yordam bersang 10chini olasan.
Du måste gå hem nu------------Endi sen uyinga ketishing kerak.
Zakke måste sälja bilen---------Zakke moshinasini sotishi kerak.
Zakke måste kopp bilen---------Zakke moshina olishi kerak.
Jag måste arbeta hela kvällen i går---Kecha men kechasi bilan ishlashimga togдri keldi.
Men jag måste inte arbeta varje kväll---Lekin men xar kun ishlashga majbur emasman.
Du behöver bara stanna två dagar---Sen bor yo’g’i ikki kun qolishing kerak.
Han behöver inte vänta länge---Unga ko’b kutish talab qilinmadi.
Du ska inte göra sе---------------Sen bunday qilishing shart emas.
Man ska alltid fråga honom två gånger--- Undan doim ikkimarta so’rash kerak.
Han kan inte bestämma sig------ U shunaqa xal qilolmaydigan.
Vi ska köpa ett hus pе landet----Biz qishloqdan uy sotib olishga tayyorgarlik ko’ryammiz.

DET SÅDANA SAKER SOM OFTA HÄNDER_________Bunaqa narsalad doim bo'lib turadi.

DET ÄR INTE JAG SOM HAT GJORT DET__________Buni qilgan men emas(men bunaqa qilganim yo'q)

VAD ÄR NYCKELN SOM DU LADE PÅ BYRÅN?________Tortmaga solib qo'ygan kalitlaring qani?

DET ÄR INGEN SOM VET VAR HAN ÄR______Uni qayrdaligini hech kim bilmaydi.

VEM SKULLE DU HA FRÅGAT OM DU BEHÖVT HJÄLP?_______ Sanga yordam kerak bo'lgan vaqtlarda (bo'lib qolsa) kimdan yordam so'raysan?
2-Dars:

Varfår kom Zakke hem sе sent i gеr kväll? Nega Zakke kecha kechqurun uyga kech keldi?

SE bilan SÅ va GE bilan GÅR ni adashtirib yuboribsiz
Varfår kom Zakke hem så sent i går i kväll?
Se (ko'rmoq) ge(bermoq) ma'nosini anglatadi.
Så----(biror narsani bo'rtirib aytish,tasvirlash)Gå (ketmoq,yurmoq,går ish xaqida ham qullaniladi)
OM VI INTE VAR UPPTAGNA SKULLE VI GÄRNA KOMMA___________Agar biz band bo'lmganimizda bajonidil kelgan bo'lar edik.


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:08 | Message # 12
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
OM JAG VAR HUNGRIG SKULLE JAG ÄTA MER______Agar och bo'lganimda, ko'proq yegan bo'lardim(yer edim)

JAG ÄLSKAR ATT RESA_________Men safar qilishni yoqtiraman.

JAG HATAR ATT DISKA________Idish yuvishni (juda) yomon ko'raman

KAN JAG PROVA DEN?________Maylimi, proba qilib ko'rsam?

ÄR DU KLAR?_________Bo'ldingmi,(xamma narsaga ishlatiladi)

MASALAN: Yozib bo'ldiniga ham,kiyinib bo'ldingmi,yoki tayyormisan?vaxo kazolar.....

HUR SER DEN UT?_________U qanday ko'rinishda(ko'rinishi qanaqa?

HÄLSA HEM___________Uydagilarga salom ayt!

JAG TROR HONOM INTE_______Men unga ishonmayman

DET ÄE DÄR SOM STEG STÅR_______Steg aynan usha erda turibdi.

TUSENTALS MÄNNISKOR KOM TILL FESTEN________Bayramga mingta (mingtacha ) odam tashrif buyurdi.

DET FATTAS TIO KRONOR________10 krona etmayapdi.

DU KÄNNER ALLA SOM VAR DÄR________Sen u erda bo'lganlarni hammasini taniysan

Assalomu a'leykum !
Salmoni Forsiy, sizlardan iltimos sved tili darsliklarini bir boshidan o'rgatishni boshlasangiz.
Vägen till Sverige
textbok A kitobidan, manimcha sizlarni darslik kitobingiz shunday nomlanadi to'g'rimi.
Manga uhshab endi til o'rganmoqchi bo'lganlar uchun juda maqul bo'lardi, sizlarni hozirgi Svedcha va O'zbekcha lexsikon mavzusidegi yozganlaringiz ham yomon emas, lekin har joydan boshlangan demoqchiman.
Alloh ilmingizni ziyoda qilsin.

Kommer bussen nu?_______Aftobus hozir keladimi?

Ska du inte gå på festen?________Bayramga(ziyofatga)bormaysanmi?

Varför ringde du inte?________Nega qo'ng'iroq qilmading?

Vem talade du med?_______KIm bilan suhbatlashding?

Har du cyklat hit?________Bu erga velosipedda(minib) keldingmi?

När slutar skolan?________Maktab qachon tugaydi?(dars tushashini so'rashga ham qo'llanadi)

r slut________Pullar tamom bo'ldi.

Vad vill du ha veta mer?_______Nima haqida ko'proq bilishni xoxlaysan?
Tjäna!
Tyvärr, har jag inte den här boken som du hat skrevet. Jag försöker hjälpa dig.Är du nybörjare?Hur lång tid studerar du i Skolan?Jag också inte så bra svenska.Jag pratar, men inte så bra ännu.
I alla fall ska jag hjälpa er och det blir bra träning för mig också!
Då kör vi!

tar sig till ( göra) verb

(qilmoq)

Jag vet inte vad ska jag ta med till________Nima qilishni bilmayman.

Om du vet vad han är så berätta för mig! Agar uni qaeyrdaligini bilsang ,ayt manga!

förintar ёндириб кул қилмоқ (majoziy ma'noda)

hon förintade mig med sin blick U mani nigohi bilan yondirib kul qildi

det är otroligt______Bu aqlga sig'maydigan. (maxol, mumkin bo'lmagan,aqlga to'g'ri klmaydigan.......)

Är ni så svaga?_______Shunchalik qat'iyatsizmisizlar?


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:08 | Message # 13
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
(bushang,zaif)
VI STRUNTAR I DET.__________Biz ahamiyat bermaymiz bu narsaga

VI SKYNDAR OSS(xundar)______Biz shoshyapmiz (shoshilyapmiz)

KRYA PÅ DIG_________Sog'ayib ket!(tuzalib qolgin!)

PRESET HAR GÅTT NED_________Narxlar pasaydi(pasaymoqda)

1)Det visade sig bli en ................ vacker dag.
2)Snön hade ............ lagt sig ........... på stadens gator och torg.
3)De brukade ............. besöka stadens enda restaurang och ...... skedde ............ denna dag.
4)............ ville de ................ ta sig en ........... kort titt på det ............ invigda köpcentrat.
5)............ kan vi dra följande ........... ointressanta slutsats.

PASTGA BELGILANGAN KO'RINISHIGA E'TIBOR BERING!
Adverbets betydelse:

Till betydelsen anger adverben ofta omständigheter av olika slag som

"tid, plats, sätt, grad, orsak" etc.

nu, då, sedan,
här, dit , redan,
snabbt, klokt,
mycket, enormt
därför, varför, så

är alltid adverb:

TID

När? nu, då, sedan, genast
Hur ofta? sällan, understundom, ibland

Hur länge? jämt, ständigt, alltid, länge

PLATS:

Var? här, hemma, ute
Vart? hit, hem, ut

Varifrån? här-/ hem-/ utifrån

SÄTT:

Hur? fort, väl, illa
Hit hör också de adverb med specifika suffix, t ex -lunda, -ledes, -ligen, -vis

-> sålunda, annorlunda, således, visserligen,

Bara vissa av de rena adverben kan kompareras - ofta, oftare, oftast

^personliga pronomen _________________ jag, du, han, hon, den det, vi ni de

^possessiva pronomen ________________ min,din,hans,hennes,vår,er deras

^relativa pronomen, ________________som, vars, vilken vilket vilka

^reflexiva pronomen, ____________ mig, dig, sig, oss, er, sig

^reciproka pronomen, ____________ varandra

^demonstrativa pronomen, _____________den här, det där, denna detta ,

^artiklar, ______________den,en, ett det de

du kan inte ana vad glad jag blev_______Qanchalik sevinganimni tasavvur ham qilolmaysan.

vid första anblicken_______на первый взгляд

å andra sidan_______Boshqa tarafda(tomonda)

lite av varje______Xammasidan oz ozdan.

Vi har ett och annat att prata om________Biz bazi bir narsa to'g'risida gaplashib olishimiz kerak,

någon annanstans_______qayerdadir,qaysidir(joyda)

Skynda dig, annars missar vi tåget!________Tez bo'l,yo'qsa poezdga kech qolamiz!

Vi måste vänta till i morgon__________Ertagacha kutishimiz kerak

Du kan väl komma ett litet tag?___________Bir daqiqaga kirolmaysanmi?

Jag tar tillbaka det_________So'zimi qaytib olaman.

får man stiga in?_________Kirsam maylimi?(ichkariga)

Assalomu a'leykum !
Salmoni Forziy, man hoz o'qivotgan temani yozib tushunganimcha o'zbekchasini ham yozsam xatolarini tusatib borsangiz. Man hoz Kapitel 4dan shu yerga yetdim
4C Hemma hos Maria

Indira är hos Maria
Indira Marialarni uyida

Maria: Vill du ha te eller kaffe?
Sen choy ichasanmi yoki kofemi?
Indira: Te, tack. Jag dricker inte kaffe.
Choy, rahmat. Men kofe ichmayman.
Maria: Använde du socker?
Sen shakar ishlatasanmi?
Indira: Ja tack. Har du lite mjölk också?
Ha rahmat. Senda ozgina sut ham bormi?
Maria: Ja, var så god. Vill du ha något att äta? En smörgås, kanske?
Ha, marhamat. Sen biror egulik hohlaysanmi? Bitta smörgås balki?
Indira: Ja tack, gärna.
Ha rahmat, hohlayman.
Maria: Vilket pålägg vill du, ost eller skinka?
Sen ustiga nima qo'yilganini hohlaysan, sir yoki go'sht(cho'chqa go'shti)
Indira: Gärna ost
Sir hohlayman.
Nina: Jag är också hungrig, mamma!
Meni ham qornim och oyi!
Maria: Du kan få en smörgås, du också.
Bu senga bitta smörgås, senga ham.


 
Mirzo_91Date: Payshanba, 24-Iyun-2010, 14:08 | Message # 14
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
Nina: Jag vill ha mermelad på!
Me marmalad hohlayman hozir.
Maria: Nej, vi har inte någon marmelad hemman. Bara ost och skinka
Yo'q, bizzi uyda marmalad yo'q, Faqat sir va go'sht bor.
Nina: Har vi glass?
Muzqaymoq bormi bizda?
Maria: Ja, vi har glass, men du måste vänta.... Indira, vill du en smörgås till?
Ha, bizda musqaymoq bor, lekin sen kutishing kerak, Indira sen yana bitta smörgås hohlaysanmi?
Indira: Nej tack, det är bra. Men jag ta gärna lite glass tillsammans med Nina.
Yo'q rahmat, yaxshi. Lekin men Nina bilan birga ozgina muzmaymoq olishni hohlayman.
Nina: Kan jag få läsk också?
Men ichimlik ham olsam maylimi?
Maria: Nej, inte idag
Yo'q, bugun emas.
Nina: Indira, vill kanske ha läsk, mamma...
Indira ichimli hohlardi balki, oyi..

smörgås- buni o'zbekcha nomini topolmadim, ammo qanday yemak ekanligini bilaman.
En anhörig Qarindosh

En gäst(en yest) Mehmon

En vara Tовар

Slå upp de ord du inte förstår.________Tushunmagan so'zlaring bo'lsa lug'atga qara(ohtar)

Alla ord ska inte användas.___________Hamma so'zlar qullanilmaydi.(ishlatilmaydi)

Jag kan inte ta ställning Hozirgi holatimni tushuntirib beraolmayman.
Det var du som frestade mig Bu sen meni qiziqtirgan(vasvasa)qilgan.
Jag måste tänka efter först Oldin o'ylab ko'rishim kerak.
Jag får inte anstränga hjärtat Manga yuragimni charchatish mumkin emas
Vad angår det mig! Bu bilan mani nima ishim bor!
Det struntar jag i Tufuraman bunga
Gör som du vill ! Hohlaganini qil!
Det är hennes skull Bu Uni deb bo'ldi
Varför gjorde du så här Niga bunday qilding
Varför ska du alltid........? Nega san doim shunaqa..........?


 
Aki_JanoblariDate: Yakshanba, 04-Iyul-2010, 07:25 | Message # 15
Yangilardan
Group: Foydalanuvchi
Messages: 1
Status:
a så det räkke nu fucking shit ni kopiera med lexikonett det inte på riktigt

@!<¤4@
 
Mirzo_91Date: Yakshanba, 04-Iyul-2010, 10:00 | Message # 16
Group: Ishonchli
Messages: 465
Status:
uzur tushunolmadim nima deganizi to'g'rikanmi o'zi

 
SamimiyDate: Yakshanba, 18-Iyul-2010, 07:17 | Message # 17
Eng tajribali
Group: Ishonchli
Messages: 639
Status:
Du har bra jobbat Mirzo_91

 
MASTERDate: Shanba, 11-Dek-2010, 15:25 | Message # 18
Adminstrator
Group: ADMINISTRATOR
Messages: 7294
Status:
Shu darsni ko'paytirmaylikmi nima disizlar?Video darslik qilib?
 
HakkerJonDate: Seshanba, 25-Yan-2011, 13:04 | Message # 19
Group: Ishonchli
Messages: 406
Status:
Quote (Aki_Janoblari)
a så det räkke nu fucking shit ni kopiera med lexikonett det inte på riktigt

du vet själv


 
MusofirDate: Shanba, 19-Fev-2011, 13:07 | Message # 20
Yangilardan
Group: Foydalanuvchi
Messages: 1
Status:
Kan ni lära mig svenska ? flower
 
DURDONDate: Yakshanba, 08-May-2011, 16:30 | Message # 21
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
Du kan ju skriva svenska

 
OSIYODate: Shanba, 04-Iyun-2011, 10:38 | Message # 22
Peshqadam
Group: Ishonchli
Messages: 7125
Status:
Jag vill också lära mig
 
DURDONDate: Yakshanba, 26-Iyun-2011, 21:19 | Message # 23
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
shvet tilini yangi boshlaganlar uchun2 сабоқ

Саломлашув

Ассалому алайкум - Hej! (хей)

Салом - Tjäna! (шена)

Учрашгунча хайр - Vi ses! (ви сес)

Хозирча хайр - Hej då! (хей до)

Ҳа - Ja (ё)

Йўқ - Nej (ней)

Рахмат - Tack (так)

Мархамат - Varsågod (вашегу)

Кечирасиз - Ursäkta(ушекта), Förlåt (фўлўт)

Бу қанча (неча пул) туради - Vad kostar det (ва костар де)

Нархини бироз тушасизми? - Kan du sänka priset? (кан ду сенка присет?)

Телефонлашамиз - Vi hörs (ви хўш)


 
DURDONDate: Payshanba, 11-Avg-2011, 08:47 | Message # 24
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
3 сабоқ

Саволлар

Ким? - Vem? (вем?)

Кимнинг? - Vems? (вемс?)

Нима? - Vad? (ва?)

Нима учун? Нимага? - Varför? (варфўр?)

Қаерда? - Var? (вар?)

Қаердан? - Varifrån? (варифрон?)

Қаёққа? - Vart? (ват?)

Қачон? - När? (нер?)

Қанча? - Hur mycket? (хюр мюкке?)

Қандай? Hur? (хюр?)

Қайси? - Vilken?/Vilket? (вилкен?/вилкет?)

Нима дедингиз? - Vad sa du? (ва со ду?)

Нима хохлайсиз? - Vad vill du? (ва вил ду?)

Сизда ....... борми? - Har du.....? (хор ду?)

Менга ........ мумкинми? - Får jag.....? (фор ё?)


 
DURDONDate: Payshanba, 18-Avg-2011, 04:37 | Message # 25
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
4 сабоқ. Қарама - қарши сўзлар

Доимий ишлатиш учун зарур бўлган, бир бирига қарама-қарши сўзларни ёд олинг!

Яхши -bra (брў)------------ Ёмон - dålig (дўлиг)

Касал - sjuk (хуйк)------------- Соғлом - frisk (Фриск)

Қари - gammal (гаммал) -----------Ёш - ung (унг)

Катта -stor (стур)--------- Кичик - liten (литен)

Қиммат - dyr (дийр)------------ Арзон - billig (биллиг)

Хурсанд - glad (глод) ------------Хафа - ledsen (ледсен)

Оч - hungrig (хунгриг)----------- Тўқ - mätt(метт)

Узун - lång (лонг)---------- Қисқа - kort(курт)

Оқ - vit (вит) -------------Қора - svart (сварт)

Бой - rik (рик) --------------Камбағал - fattig (фаттиг)

Кучли - stark (старк)----------- Кучсиз - svag(свoг)

Иссиқ - varm (варм)----------- Совуқ - kall (калл)

Тоза - ren (рен) ------------Кир - smutsig (смутсиг)


 
DURDONDate: Shanba, 20-Avg-2011, 13:47 | Message # 26
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
5 сабоқ - Саноқ сонлар
5 сабоқ
0 noll (нол)

1 en/ett (ен)/ (эт)

2 två (твў)

3 tre(тре)

4 fyra(фйра)

5 fem(фем)

6 sex(секс)

7 sju(ху)

8 åtta(отта)

9 nio(нио)

10 tio(тио)

11 elva(элва)

12 tolv(толв)

13 tretton(треттон)

14 fjorton(фюттон)

15 femton(фемтон)

16 sexton(секстон)

17 sjutton(хуттон)

18 arton(арттон)

19 nitton(ниттон)

20 tjugo(шюгу)

21 tjugoen(шюгуен)/ tjugoett (шюгует)

22 tjugotvå(шюгутвў)

23 tjugotre(шюгутре)

24 tjugofyra(шюгуфйра)

25tjugofem (шюгуфем)

26tjugosex(шюгусекс)

27tjugosju(шюгуху)

28tjugoåtta(шюгуотта)

29tjugonio(шюгуние)

30 trettio(третти)

40fyrtio(фютти)

50 femtio(фемти)

60 sextio(сексти)

70 sjuttio(хутти)

80 åttio(отти)

90 nittio(нитти)

100 etthundra(етхундра)

500 femhundra(фемхундра)

1.000 ettusen(еттусен)

5.000 femtusen(фемтусен)

10.000 tiotusen(тиотусен)

50.000 femtiotusen(фемтитусен)

100.000 hundratusen(хундратусен)

1.000.000. enmiljon(энмилён)

101 etthundraett (этхундраэт)

507 femhundrasju (фемхундраху)

1001 ettusenett (еттусенет)

10 010 tiotusentio (тиотусентио)


 
DesignUzDate: Yakshanba, 17-Fev-2013, 06:08 | Message # 27
Yahshi tajribali
Group: Ishonchli
Messages: 249
Status:
Rahmat juda kerelik eka

 
DesignUzDate: Yakshanba, 17-Fev-2013, 06:08 | Message # 28
Yahshi tajribali
Group: Ishonchli
Messages: 249
Status:
ekan

 
Forum » CHET TILLAR BO'LIMI » Shvet tili uchun » Shvet tili darsligi (Shvetcha O'zbekcha lug'at)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: