• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: DURDON, SAKINA  
Forum » ISLOM » Namoz! » Namozga doir fatvolar
Namozga doir fatvolar
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:39 | Message # 1
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:

90-FATVO

Namozning farzlaridan biri - bu qibla, ya'ni Makkai mukarrama shahridagi Ka'ba (Baytulloh) tomonga yuzlanish. Makka aholisi uchun qibla Ka'baning o‘ziga bevosita va bilvosita yuzlanish, deb ittifoq qilingan. Ammo Makkadan uzoqda yashovchi musulmonlar oldingi paytlarda yulduzlar va boshqa taxminlar asosida qiblani aniqlaganlar va masjidlar qiblasini ham shunga ko‘ra belgilaganlar. Masalan, bizning diyorimiz uchun Shayx Abu Mansur Moturidiy (q.s.)ning qibla to‘g‘risida bergan fatvosi asos qilib olingan. Ul zot shunday degan ekanlar: «Yozning eng uzun kunida Quyosh botgan joyni belgilab qo‘y! So‘ngra qishning eng qisqa kuni Quyosh botgan joyni ham aniqlab, belgilab qo‘y! Shu ikki alomat o‘rtasidagi oraliqni uchga bo‘lib, o‘ng tomoningga ikki hissasini, chap tomoningga bir qissasini taqsimlab, o‘rtasiga yuzlangsang, shu qibladir».

«Qozixon»

Izoh: Hozirgi ilm-fan taraqqiy etgan davrda, falakiyot va jug‘rofiya ilmlari chuqur o‘rganilib kelinayotgan bizning asrimizda qadim zamondagi taxminiy ma'lumotlar bilan qanoatlanish ma'qul emasligini hisobga olib, hozirgi vaqtda faqat kompas va qiblanamo kabi asboblar yordamida qiblani aniqlash tavsiya etiladi.

91-FATVO

Dushman, yirtqich, o‘g‘ri kabilardan xavfi bor odam xohlagan tomoniga yuzlanib namoz o‘qishi mumkin. Ammo kemada xavfsiz paytda faqat Ka'ba tomonga yuzlaniladi.

«Olamgiriya»

92-FATVO

Begona joyda qiblani aniqlayolmay turganida ikki kishi qibla bu yoqda deb guvohlik bersa, qaraladi - agar u ikkisi shu joylik bo‘lsa, so‘zlariga amal qilish shart. Bordi-yu, ular bu yerlik bo‘lmasa, so‘zlariga parvo qilmay, o‘zining ijtihodi (qasdi) bilan bir tomonni qibla deb e'tiqod qilgan holda namozini o‘qiyveradi. Keyin qibla boshqa tarafda ekani ma'lum bo‘lsa ham, o‘qigan namozini qayta o‘qimaydi.

«Qozixon», «Olamgiriya», «Xulosa»

93-FATVO

Chuqur yerto‘la, baland tog‘ va qirlarda ham Ka'ba tomonga yuzlanib o‘qish joiz. Zero, Ka'baning qibla hisoblanish hududi Yerning yettinchi qavatidan osmonning yettinchi qavatigachadir. Shuning uchun Ka'ba tomida o‘qilgan namoz ham joiz, deyilgan.

«Olamgiriya», «Musharot»

94-FATVO

Begona joydagi masjidga kirib, mehrobi bo‘lmagani uchun qiblani aniqlay olmasdan bir tomonni qibla deb qasd qilib o‘qigandan keyin qiblada adashgani ma'lum bo‘lsa, so‘ramagani uchun namozni qayta o‘qiydi. Adashmagan bo‘lsa, namozi durust.

«Olamgiriya», «Qozixon»

95-FATVO

Bir kishi sahroda qiblani bir tomonga qasd qilib namoz o‘qib turganida boshqa bir odam kelib qiblani qasd qilmay shak bilan unga iqtido qilib namoz o‘qidi. Keyin qiblaga to‘g‘ri yuzlanganlari ma'lum bo‘lsa ikkisining namozi ham durust. Ammo qibla xato chiqsa, imomning namozi durust, qasdsiz iqtido qilgan kishining namozi nodurust.

«Olamgiriya», «Xulosa»

96-FATVO

Qaysi namozni o‘qishga kirishayotganini dilida niyat bilan idrok etib turishi shart. Masalan, birov bexos «Qaysi namozni o‘qiyapsan» - deb so‘rab qolsa, hech o‘ylanib o‘tirmasdan to‘g‘ri javob qila olsa, qilgan niyati hisobga o‘tadi. Necha rak'atligini ham niyat qilishi yaxshi, lekin shart emas. Farzdan boshqa namozlarda faqat namoz o‘qishni niyat qilishning o‘zi kifoyadir.

«Olamgiriya», «Sharhi Viqoya», «Qozixon»

97-FATVO

Imom mabodo boshqa namozxonlarga imomlik qilishni emas, yakka namoz o‘qishni niyat qilsa ham unga iqtido qilganlarning namozi durust bo‘laveradi. Ayollarga imomlik qilganda esa, niyat shart.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Muhit»

98-FATVO

Imomga iqtido qilish niyat qilinadi. Imom «takbiri tahrima»ni aytmay turib iqtidoni niyat qilsa ham joiz deyilgan. Lekin imom «Allohu akbar» degandan so‘ng iqtidoni niyat qilish afzaldir.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Muhit»

99-FATVO

Agar «shu turgan Abdulloh ismli imomga iqtido qildim», - deb niyat qilib namoz o‘qigandan keyin imom Abdulloh emas, Nasrulloh ekani ma'lum bo‘lib qolsa zarari yo‘q.

«Olamgiriya», «Tabyin»

100-FATVO

Namozni farz deb o‘qiyotgan bo‘lsa-yu, «Farz» so‘zining ma'nosini bilmasa yoki namozning farz ekanini bilmay o‘qib yurgan bo‘lsa o‘qigan namozi durust bo‘lmaydi.

«Olamgiriya», «Kunya», «Qozixon»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:40 | Message # 2
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
101-FATVO

Namoz boshlanganda kelgan namozxon imomning farz yoki taroveh o‘qiyotganini bilmagani uchun «Agar xufton namozi bo‘lsa iqtido qildim. Taroveh namozi bo‘lsa iqtido qilmadim», - desa, namozi durust bo‘lmaydi, garchi xufton o‘qilayotgan bo‘lsa ham.

«Olamgiriya», «Xulosa»

102-FATVO

Abu Hanifa (rh.) so‘ziga ko‘ra, asr namozining qazosini peshin namozining qazosi deb niyat qilish durust emas. Shuningdek, zimmamdagi to‘rt rak'at qazosini o‘qiyman, deb niyat qilishi ham durust emas. Yana bir kecha-kunduz ichida bir vaqt namozni o‘qiyolmagan bo‘lsa, uning aniq qaysi namoz ekanini tayin qilib ksyin qazosini o‘qishi kerak. Agar eslay olmasa besh vaqt namozning hammasini qaytadan o‘qishi kerak.

«Qozixon», «al-Muntaqo»

103-FATVO

Namozni boshida farz deb boshlab, keyin namoz davomida nafl o‘qiyapman, degan niyat bilan o‘qib tamomlasa yoki boshida nafl deb niyat qilib, namoz davomida farz o‘qiyapman, degan niyat bilan o‘qib tamomlasa namoz boshidagi niyati e'tiborga olinadi.

«Qozixon»

104-FATVO

Peshin vaqti chiqqanidan bexabar peshin namozini niyat qilib o‘qisa - namozi durustdir. Zero, vaqt chiqishi bilan psshin namozining qazosi zimmasiga tushadi. Qazo namozni ado namoz niyati bilan o‘qish esa joizdir.

«Qozixon»

105-FATVO

Agar namozxon «takbiri tahrima»ni imomdan oldin aytib qo‘ysa, imomga iqtido qilgan bo‘lsa, namozi durust emas. Iqtido qilmagan bo‘lsa yakka o‘quvchi sifatida namozni boshlagan bo‘ladi.

«Olamgiriya», «Muhit»

106-FATVO

Namoz qiyomida uzrsiz bir oyoqda turib o‘qish makruhdir. Agar uzri bo‘lsa zarari yo‘q.

«Olamgiriya», «Javhara», «Sirojiya»

107-FATVO

Namozda avrat hisoblanadigan a'zolarni o‘zgalardan berkitish farz. Ammo namozxonning o‘zidan berkitishi shart emas. Masalan, lozimsiz uzun kuylak kiyib o‘qiyotgan kishi engashib ruku' qilganda yoqadan avratiga ko‘zi tushsa namozi buzilmaydi.

«Olamgiriya»

108-FATVO

Farz namozlarini zaruratsiz buzish joiz emas. Zarurat deganda biror kishi suvga g‘arq bo‘layotgan, yirtqich hayvon hamla qilayotgan, yordam so‘rab chaqirayotgani kabi holatlar nazarda tutilgan. Nafl namozlarda namozda ekanini bilmagan odam chaqirsagina namozni buzib javob qilinadi. Namoz o‘qiyotganini bilib turib ota-onasidan biri chaqirsa ham javob bermasligi mumkin.

«al-Fath ar-Rahmoniy»

109-FATVO

Namozda avrati ochilib ketsa, darhol yopib olsa zarari yo‘q. Ammo bir rukn miqdorida ochiq qoldirsa namozi buziladi.

«Olamgiriya»

110-FATVO

Erkak kishi ko‘ylak, lozim, salla bilan namoz o‘qishi mustahab hisoblanadi. Ammo faqat bir uzun ko‘ylak bilan o‘qisa ham makruh emas. Lekin bir lozimning o‘zi bilan o‘qishi makruhdir.

«Olamgiriya»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:41 | Message # 3
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
111-FATVO

Namoz uchun kiyim, badan, joynamoz pok bo‘lishi shart. Ularda bir dirham miqdorida najosat bo‘lsa namoz buziladi. Kiyimida bir dirham miqdoridan ortiq g‘aliz najosat borligini ko‘rib qoldi. Lekin qachondan beri shunday ekanini bilmaydi. Shu kiyim bilan o‘qigan biror namozini qaytadan o‘qimaydi.

«Olamgiriya»

112-FATVO

Kiyimdagi najosat bilan joynamozdagi najosatni qo‘shganda dirham miqdoricha bo‘ladigan bo‘lsa namozni buzmaydi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

113-FATVO

Agar kalish yoki unga o‘xshash oson yechiladigan oyoq kiyimini yechib, ustiga oyoqlarini qo‘yib namoz o‘qisa zarari yo‘q. Bunda oyoq kiyimining osti pok yoki nopokligining daxli yo‘q.

«Olamgiriya»

114-FATVO

Qatnov yo‘l ustida, molxona, axlatxona, qassobxona (qushxona), g‘uslxona, hammom, qabriston kabi joylarda va Ka'ba tomida namoz o‘qish makruhdir. Yaylov, bo‘ryo, gilam kabi narsalar ustida namoz o‘qishning zarari yo‘q.

«Olamgiriya», «Qozixon»

115-FATVO

To‘qqizta vaqt borki, o‘sha paytlarda qazo namozi, janoza, tilovat sajdasi joiz, lekin nafl namoz o‘qish joiz emas: Bomdod namozining - farzidan oldin (sunnati bundan mustasno), farzdan keyin to Quyosh chiqqunga qadar, asr namozidan keyin shomgacha, shom namozidan oldin, jum'a namozining (arabcha) xutbasi paytida, ikki hayit namozining (arabcha) xutbasi paytida, Quyosh, Oy tutilganda o‘qiladigan namoz xutbasi o‘qilayotganda.

«Qozixon»

116-FATVO

Makruh vaqtlarda nafl namozini boshlab qo‘ygan odam namozni buzishi va keyin qazosini o‘qishi kerak.

«Qozixon»

117-FATVO

Ikki vaqt namozini qo‘shib bir vaqtda o‘qish bizning hanafiy mazhabimiz bo‘yicha faqat ikki joyda joiz: Birinchisi - arafa kuni Arafotda peshin bilan asrni peshin paytida, ikkinchisi - Muzdalifada shom bilan xufton namozlari xufton vaqtida ketma-ket o‘qiladi. Ammo shoifiiy mazhabida safar, kasallik, yomg‘ir kabi uzrlar bilan mazkur namozlarni jam qilib bir vaqtda o‘qilaveradi.

«Qozixon»

118-FATVO

Sajda qilishga peshonasi va burnida uzri bo‘lsa, yuzini yoki iyagini yerga tekkazib sajda qilishi joiz emas. Bunday odam o‘tirgan holda sajda niyati bilan boshi bilan imo-ishora qiladi.

«Olamgiriya», «Xizona»

119-FATVO

Namozda qilgan jahriy qiroatni eng kami - o‘zidan boshqa kishiga eshittirib o‘qish, maxfiy o‘qishning eng kami - o‘ziga eshittirib o‘qishdir. Mabodo harflarni tili bilan o‘z joyidan chiqarib to‘g‘ri o‘qisa-yu, o‘ziga eshittirmasa qiroat qilgan hisoblanmaydi. Shunga ko‘ra, jonliq so‘yganda aytiladigan «basmala», taloq iboralari, qasamdagi istisno, savdolashuvdagi kelishuv so‘zlari ham loaqal gapiruvchining o‘ziga eshitilishi shart.

«Muxtasar», «Olamgiriya», «Muhit», «Sirojiya»

119-FATVO

Bomdod namozining birinchi rak'atida qiroat miqdorini ikinchi rak'atdagidan uzun qilish sunnatdir. Imom Muhammad (rh.) so‘ziga ko‘ra, barcha namozlarda ham birinchi rak'atda «Fotiha»dan keyin uzun, ikkinchisida qisqaroq sura zam qilish maqbuldir. Fatvo ham shunga berilgan.

«Olamgiriya», «Zohidiy», «Tatarxoniya»

120-FATVO

Ikkinchi rak'at zamsurasining mikdori birinchi rak'atda o‘qilgan zamsuradan uch yoki undan ortiq bo‘lsa makruh hisoblanadi. Agar uch oyatdan kam bo‘lsa makruh emas.

«Olamgiriya», «Xulosa»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:41 | Message # 4
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
121-FATVO

Farz namozlarning har ikki rak'atida «Fotiha» surasi bilan birga butun bir surani o‘qishlik afzaldir. Agar birinchi rak'atda suraning ayrim oyatlarini, ikkinchi rak'atida boshqa oyatlarini o‘qisa, ba'zi ulamolar bu makruh desalar, boshqalari makruh emas, debdurlar.

«Olamgiriya»

122-FATVO

Bir rak'atda bir necha suralarni o‘qib, ular orasidan bir yoki ko‘proq surani qoldirib o‘qisa, bu makruh. Ammo ikki rak'atda o‘qiganida esa, o‘rtada bir necha sura qoldirsa makruh emas, bir sura qoldirsa makruhdir. Ba'zi ulamolar o‘rtada qoldirilgan bir sura uzun bo‘lsa makruh emas debdurlar. Shuningdek, o‘rtada ikki kichik sura qoldirilsa ham makruh emas. Ba'zi ulamolar, o‘rtada sura qoldirib o‘qish mutlaqo makruh emas, ham deganlar. Ammo sunnat va nafl namozlarda suralar orasida sura qoldirib o‘qish mutlaqo makruh emasdir.

«Olamgiriya», «Muhit», «Xulosa»

123-FATVO

Namozda Qur'oni karimni xatm qilgan qori oxirgi rak'atda «Fotiha» surasi bilan yana xohlagan joyidan oyatlarni o‘qib tugatishi tavsiya etiladi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

124-FATVO

Namozda «etti qiroat»ning qaysi biri asosida o‘qisa joiz, lekin odamlarni taajjubga soladigan g‘arib, shozz qiroatlarni o‘qimagani ma'qul.

«Olamgiriya», «Tatarxoniya»

125-FATVO

Namozxonning tili ba'zi harflarni o‘z maxrajidan chiqara olmaydigan bo‘lsa, o‘sha harflar uchramaydigan oyatlarni o‘qishi kerak bo‘ladi. Agar shunday oyatlar uchramasa, noiloj o‘qiyveradi. Lekin tili kelmayditan harflar uchramaydigan oyatlar bo‘laturib, qiyin oyatlarni o‘qisa namozi durust bo‘lmaydi.

«Olamgiriya», «Qozixon»

126-FATVO

Namozda o‘qigan oyatlari orasidan biror harf yoki kalima (so‘z) tushib qolea, qaraladi - agar bu bilan ma'no o‘zgarib ketadigan bo‘lsa, namoz buziladi. Ma'no o‘zgarmaydigan bo‘lsa namoz ham buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Muhit»

127-FATVO

O'qigan oyatlari orasiga biror harf qo‘shib o‘qisa ham qaraladi - agar bu bilan oyat ma'nosi o‘zgarib ketadigan bo‘lsa namoz buziladi. O'zgarmasa buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Muhit», «Xulosa»

128-FATVO

Agar oyatdagi bir kalima o‘rniga boshqa kalimani o‘qib qo‘ysa, qaraladi - agar Qur'opda bor kalimalardan bo‘lib, ma'nosi ham qoldirilgan kalima ma'nosiga yaqin bo‘lsa namoz buzilmaydi. Masalan: «al-Hakim» o‘rniga «al-Alim» o‘qigani kabi. Bordi-yu, Qur'onda yo‘q kalimani o‘qib qo‘ysa, Abu Hanifa bilan Muhammad (rh.)lar nazdida agar ma'nosi qoldirilgan kalima ma'nosiga yaqin bo‘lsa namoz buzilmaydi. Abu Yusuf (rh.) nazdida esa namoz buziladi. Masalan: «Tavvobin» o‘rniga «tayyobin» o‘qigani kabi. Bordi-yu, mazkur kalima Qur'onda ham yo‘q, ma'nosi ham yaqin kelmasa bil-ittifoq namoz buziladi. Ma'nosi e'tiqod jihatidan kufr sanaladigan so‘zlarga almashtirib o‘qib qo‘ysa ham namoz buziladi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

129-FATVO

Agar qiroatda farzand nisbatini begona otaga berib o‘qib qo‘ysa va u nom Qur'onda yo‘q nom bo‘lsa bil-ittifoq namoz buziladi. Qur'onda kelgan nomlardan bo‘lsa, Imom Muhammad va barcha mashoyix ulamolar nazdida buzilmaydi. Ammo Iso (a.s.) bundan mustasno. Masalan: Qiroatda «Iso ibn Luqmon» deb o‘qib qo‘ysa namoz buziladi. Lekin «Muso ibn Iso» deb o‘qib qo‘ysa namoz buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Vajizi Kardariy»

130-FATVO

Namozdagi qiroatda oyat kalimalaridagi harakat belgilarini (zer-zabarni) xato o‘qib qo‘ysa namoz buzilmaydi.

«Olamgiriya»

Izoh: Magar ma'no buziladigan bo‘lsa namoz ham buziladi.


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:42 | Message # 5
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
131-FATVO

Farz namozlarni jamoat bilan ado etish ta'kidlangan sunnatlar sirasiga kiradi. Uni beuzr tark etish gunoh hisoblanadi. Lekin bir necha uzr sanalgan ishlar borki, ular tufayli masjidga va jamoatga «iqmaslik joiz hisoblanadi. Masalan, bemor, oyoqlari shol bo‘lgan, keksalik tufayli bedarmonlikka uchragan, ko‘zi ojiz kishilar jamoatga chiqmasdan uylarida o‘qishlari mumkin. Shuningdek, yo.mg‘ir, yo‘lning loyligi. qattiq sovuq havo, qalin qorong‘ulik, tundagi shamol kabilar ham uzr hisoblanadi.

«Olamgiriya», «Sirojul-vahhoj»

132-FATVO

Burhoniddin Marg‘inoniy (rh.) so‘zlariga ko‘ra, «havoyi fikr va bid'at egalari» deb nomlanuvchi firqalarning ayrim ashaddiylariga iqtido qilib namoz o‘qish joiz emas. Masalan: ravofiz, jahmiy, qadariy, mushabbiha, Qur'on - maxluh deb e'tiqod qiluvchilarga iqtido qilinmaydi. Xulosa qilib aytish. mumkinki, imomlikka o‘tuvchi firqa vakili e'tiqodida kufrga sabab bo‘ladigan aqida bo‘lmasa karohiyati bo‘lsa-da, iqtido qilish joizdir. Masalan Payg‘ambarimiz Muhammad (a s.)ning Makkadan Masjidi Aqsoga qilgan sayrlari (isro)ni inkor etuvchi firqadan bo‘lsa, unga iqtido qilinmaydi. Zero u (isro) ma'nosi aniq oyat bilan sobit bo‘lgan. Ammo Aqso masjididan osmonlarga qilgan sayrlari (me'roj)ni inkor etadigan firqalardan bo‘lsa, unga iqtido qilish.joiz. Zero, me'roj «zanniy dalil» (aniq bo‘lmagan dalil) bilan sobit bo‘lgan.

«Olamgiriya», «Tabyin», «Xulosa»

133-FATVO

Tahoratga doir uzrli kishilar bir-birlariga iqtido qilishlari joiz. Lekin uzrlari bir xil bo‘lishi shart. Masalan, doimiy ravishda yel chiqish kasaliga chalingan odam doimiy siydigi tomib turuvchi kishiga iqtido qilishi joiz emas.

«Olamgiriya», «Bahrul-roiq», «Tabyii»

134-FATVO

A'robiy, ko‘zi ojiz, qul, valadi zino va fosiq kishilardan biri imom bo‘lib namoz o‘qilsa, unga iqtido qilish joiz, lekin karohiyati bor.

«Olamgiriya», «Xulosa»

Izoh: Valadi zinoga iqtido qilish karohiyatining sababi - odamlar o‘rtasida shov-shuv gaplarning paydo bo‘lish xavfidir.

135-FATVO

Erkak kishining ayollarga imom bo‘lib namoz o‘qishining shartlari - ularga imomlik qilishni niyat qilishi va xilvat joyda bo‘lmasligidir. Ammo ayollarning hammasi yoki ayrimlari imomga mahram bo‘lsa xilvatda o‘qishlari ham joiz. Lekin, faqat ayollar jamoatiga imom bo‘lib o‘qishning karohiyati bordir. Jum'a va hayit namozlarida imomga iqtido qilgan ayollarga imomlikni niyat qilmasa ham joizdir. Ammo erkak kishining ayolga iqtido qilishi mutlaqo joiz emas.

«Olamgiriya», «Nihoya», «Xulosa», «Hidoya»

136-FATVO

Ayollardan biri imomlik qilgan holda xoh farz, xoh boshqa namozlarni ado etishlari makruhdir. Janoza namozi bundan mustasno. Jamoat bilan namoz o‘qigan taqdirda ham imomlikka o‘tgan ayol oldinga chiqib olmay birinchi saf orasida turgani yaxshi, deyilgan. Aslida ayollar yakka hodda namoz o‘qiganlari afzaldir..

«Olamgiriya», «Xulosa»

137-FATVO

Namoz qiroatiga yarasha Qur'on suralaridan o‘rganib olish hammaga farzi ayn bo‘lganidek, savodsiz kishi ham namozda o‘qilishi farz bo‘lgan miqdorida qiroatni to‘g‘ri o‘qishga kechayu kunduz harakat kilishi kerak bo‘ladi. Agar harakat qilmasa Allohning huzurida uzrli sanalmaydi. Toqati boricha harakat qilsa ham to‘g‘ri talaffuz bilan o‘qiyolmasa, namozni o‘qiyveradi. Xato o‘qilgan qiroati uzrli hisoblanadi. Qiroati durust odam qiroati uzrli kishiga, qiroati uzrli odam soqovga, kiyimli odam kiyimsizga, masbuq masbuqqa, lohiq lohiqqa, yerdagi odam otliqqa iqtido qilishlari joiz emas.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Xulosa»

138-FATVO

Imom bilan unga iqtido qiluvchi (muqtadiy) o‘rtasida yupqa devor bo‘lsa yoki qalin bo‘lsa ham ovoz o‘tkazadigan teshikchalar qo‘yilgan bo‘lsa, ular orqali imomning engashayotgan, turayotgan harakatlari ko‘rinib tursa yoki takbirlari eshitilib tursa namozi joizdir.

«Olamgiriya», «Muhit»

Izoh: Shunga qaraganda hozirda masjid hududida, lekin imomdan olisda alohida xonalarda safdan ajralgan holda imomga iqtido qilib namoz o‘qishlar, ovoz kuchaytirgichlar orqali imomning holati bilinib turgani uchun joizdir.

139-FATVO

Hovlisi masjidga qo‘shni bo‘lgan odam o‘z uyida turib masjid imomiga iqtido qilishining sharti - o‘rtada qatnov yo‘lining bo‘lmasligi yoki bo‘lsa ham yo‘l uzra saf tortilib uni to‘ldirib turgan bo‘lishidir.

«Olamgiriya», «Tatarxoniya»

140-FATVO

Imomga iqgido qiluvchi bir erkak yoki namozni tushunadigan yoshga yetgan norasida (sag‘ir) bo‘lsa imomning o‘ng yonida turib namoz o‘qiydi. Agar chap tomonida turib o‘qisa, namozi joiz bo‘lsa-da, yomon ish qilgan bo‘ladi. Yakka odam imom ortida turib iqtido qilsa ham namozi durust bo‘ladi. Lekin karohiyati bo‘lish-bo‘lmasligida ulamolar ikki xil xulosaga kelganlar.


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:42 | Message # 6
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:

141-FATVO

Iqtido qiluvchi ikki erkak bo‘lsa, imomning ortida turishlari lozim. Bordi-yu, imomning ikki yonida turib o‘qishsa ham namozlari joizdir.

«Olamgiriya»

142-FATVO

Agar turli jins va yoshdagi namozxonlar bir jamoatda bo‘lib qolsalar, imom orqasidagi saflarga katta yoshdagi erkaklar, ularning ortidagi saflarga norasida o‘g‘il bolalar, ularning ortidagi safga xunasalar turib, ular ortidan ayollar, ular ortidan norasida qizlar saf tortgaylar.

«Olamgiriya», «Sharhi Tahoviy»

143-FATVO

Ayollarning masjidga qatnab erkaklar jamoatiga qo‘shilib namoz o‘qishlari makruxdir. Keksa yoshdagi ayollarning bomdod, shom, xufton namozlariga kelishlari bundan mustasno. Lekin «Kofiy» kitobida: «Buzg‘unchilik tufayli bugungi kunda ayollarning barcha namozlarga kelishi makruh, deb fatvo berildi» deyilgan.

«Olamgiriya», «Kofiy», «Tabyin»

144-FATVO

Erkaklar safiga kirib namoz o‘qigan bitta ayol uchta erkak kishining namozi buzilishiga sabab bo‘ladi: o‘ng, chap va orqa tomonidagi namozxonlar. Boshqalarning namozi buzilmaydi. Ikkita ayol to‘rtta kishining namozini buzadi: o‘ng, chap va orqadagi ikki kishi. Uchta ayol bo‘lsa ularning ikki yonidagi ikki kishi bilan birga ayollarning ortidagi uch kishi bilan yana saf oxirigacha uch nafardan kishilarning namozi buziladi.

«Olamgiriya», «Tabyin», «Tatarxoniya»

145-FATVO

Iqtido qilgan odam «Attahiyyot»dan keyingi salavot yoki duoni o‘qib bo‘lmasdan turib imom salom berib yuborsa, u ham salom berib namozdan chiqaveradi. Ruku' va sajdadagi tasbehtarni uch marta aytmay turib imom boshini ko‘tarsa, muqtadiy ham unga tobe bo‘lib boshini ko‘taraveradi.

«Olamgiriya», «Qozixon»

146-FATVO

Imomdan oldin ruku'dan yoki sajdadan boshini ko‘tarib yuborgan odam darhol ruku' va sajda holatiga qaytishi lozim. Bu bilan ruku' yoki sajdani ikki bor qilgan bo‘lmaydi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

147-FATVO

Namozda shunday beshta amal borki, ularni imom bajarmasa muqtadiy ham bajarmaydi - ikki hayit namozidagi qo‘shimcha takbirlar, uch, to‘rt rak'atli namozlardagi birinchi qa'da (o‘tirib «Attahiyyot» o‘qish), tilovat sajdasi, sajdai sahv, duoi qunut. Yana to‘rt amal borki, imom bajarsa ham muqtadiy bajarmaydi - biror sajdani ortiqcha qilsa, hayit namozidagi takbirlar soniga qo‘shsa, janoza namozida 5-takbir aytsa, beshinchi rak'atga sahvan turib ketsa. Agar imom esiga tushib, 5-rak'atga sajda qilmay turib qaytib salom bersa, muqtadiy ham birga salom beradi. Bordi-yu, imom sajda qilsa, muqtadiy unga qo‘shilmaydi, balki salom beradi. Imom beshinchi rak'at sajdasini qilmay turib muqtadiy salom berib qo‘ysa, har ikkisining namozi ham buziladi.

«Olamgiriya», «Vajizi Kardariy», «Xulosa»

148-FATVO

Namozga kech kelib qo‘shilgan kishi (masbuq), agar imom tovush chiqarib (jahriy) qiroat qilayotgan bo‘lsa «tahrima takbiri»ni aytib iqtido qiladi. Lekin «sano» o‘qimaydi. Namoz oxirida qolgan qismini o‘qish oldidan sano bilan «auzu»ni o‘qib qiroat qiladi. Imom tovushsiz qiroat qilayotganda iqtido qilgan odam «sano» o‘qiydi. Abu Yusuf (rh.) «Auzu»ni sanodan keyin ham, qiroatdan oldin ham o‘qiydi, degan ekanlar.

«Olamgiriya», «Vajiz», «Zahiriya», «Qozixon»

149-FATVO

Masbuq imom salom berishi bilanoq qolgan qismini o‘qish uchun turib ketmay, imom boshqa sunnat yoki nafl namozga turib ketishini yoki mehrobdan yuz o‘girib ketishini kutib turadi. Zero, imom sajdai sahv qilib qolishi ehtimoli ham bo‘lishi mumkin.

«Olamgiriya», «Bahrur-roiq»

150-FATVO

Imom oxirgi qa'da (o‘tirish)da «Attahiyyot»dan keyingi salavot va duolarni o‘qiyotganida masbuq faqat «tashahhud»ni o‘qiydi. Vaqti ortib qolsa, «tashahhud»ni takroran o‘qiydi, ya'ni «ashhadu allo iloha illallohu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh»ni qayta-qayta o‘qib turadi. Masbuq «Attahiyyot»ni bir marta sekin-asta, cho‘zib o‘qib, imom bilan birga tugatishga harakat qiladi, degan ulamolar ham bor.

«Olamgiriya», «Vajiz», «Qozixon» «Xulosa»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:43 | Message # 7
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
151-FATVO

To‘rt rak'atli namoz tugagach, qavm imomga: «Uch rak'at o‘qidingiz», - desa, imom: «to‘rt rak'gt o‘qidim» desa, qaraladi. Imom shubhasiz, ishonch bilan o‘z so‘zida turib olsa, namoz qayta o‘qilmaydi. Aks holda qavmning so‘zi e'tiborga olinib, namoz qayta o‘qiladi.

«Olamgiriya», «Qozixon»

152-FATVO

Agar necha rak'at namoz o‘qilgani to‘g‘risida namozxonlar o‘rtasida tortishuv paydo bo‘lsa, imom qaysi tomonga qo‘shilsa, o‘sha tomonning so‘zi e'tiborga olinadi, garchi imom qo‘shilgan tomonda faqat bir kishi bo‘lsa ham.

«Olamgiriya», «Qozixon»

153-FATVO

Namozni tik turib o‘qiydigan kishi uzr bilan o‘tirib o‘qiydigan kishiga iqtido qilishi joiz bo‘lganidek qomati rost kishi bukri kishiga iqtido qilishi joizdir.

«Qozixon»

154-FATVO

Imom qavmdan o‘rta bo‘yli odam barobarida baland joyda namoz o‘qishi makruhdir. Aksincha, imom pastlikda, qavm tepalikda o‘qisalar makruh emas. Bu Imom Karxiydan naql qilingan.

«Qozixon», «Navodir»

155-FATVO

Imomning ikki oyog‘i mehrobdan tashqarida bo‘lishi kerak. Ammo namozxon ko‘pligidan izdihom hosil bo‘lgan bo‘lsa, imom mehrob ichiga kirib o‘qishi ham joiz.

«Qozixon»

156-FATVO

Muqtadiyning bo‘yi imomga qaraganda uzunroq bo‘lib sajdada imomdan oldinroq joyga sajda qilsa ham namozi durust. Zero, muqtadiyning oyoklari imom oyoqlaridan oldinga o‘tib ketmasligi shart. Ammo boshi sajdada o‘tib ketsa, zarari yo‘q.

«Qozixon»

157-FATVO

Namozga kechroq kelgan kishi imomni ruku'da turganda topsa, tik turgan holda «takbiri tahrima»ni aytib, so‘ngra ruku'ga engashishi kerak. Bordi-yu, engashgan holdatakbir aytsa namozi durust bo‘lmaydi.

«Qozixon»

Izoh: Zero, takbiri tahrima tik holda aytilishi shart. Engashgan holda aytilgan takbir na tahrima va na ruku' uchun o‘tmaydi.

158-FATVO

Imom ruku'da turganida iqtido qilgan kishi tik holda ruku' uchun takbir aytsa ham «takbiri tahrima» uchun aytgan hisobiga o‘tadi. Ammo «tahrima» uchun bir takbir, ruku' uchun yana bir takbir aytsa yanada yaxshi.

«Qozixon»

159-FATVO

Birinchi «qa'da»da muqtadiy «Attahiyyot»ni o‘qib bo‘lmasdan imom uchinchi rak'atga turib ketsa, u bilan birga turib ketmasdan «abduhu va rasuluh»gacha o‘qib, so‘ngra turishi kerak. Ammo namoz oxirida «Attahiyyot»dan keyin salavot yoki duoni o‘qib bo‘lmasidan oldin imom salom berbib yuborsa, muqgadiy ham bilan birga salom beraveradi.

«Qozixon»

160-FATVO

Muqtadiy vitr namozida duoi qunutni o‘qib bo‘lmay turib imom ruku'ga ketsa, qunutni chala qoldirib, u bilan birga ruku' qilaveradi. Bordi-yu, qunut duosini oxirigacha yetkazsa ruku'dan imom bosh ko‘tarib yuborish ehtimoli bo‘lmasa qunutni oxirigacha yeki ulgurgan joyigacha o‘qiydi.

«Qozixon»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:43 | Message # 8
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
161-FATVO

Imom ruku'dan turgan paytda unga iqtido qilgan kishi «takbiri tahrima»ni aytib, ruku' qilgach, imom bilan birga ikki sajda qilsa ham shu rak'atni topmagan bo‘ladi. Lekin imom bilan o‘qigan boshqa rak'atlari durust bo‘lib, imomdan so‘ng o‘sha qolgan rak'atni o‘qiydi.

«Qozixon»

Izoh: Jamoatga kech kelgan kishi imomni qaysi holatda topsa, «takbiri tahrima»ni aytib o‘sha joyidan boshlab imom bilan namozni davom ettirishi lozim. Arkonlari but ado etilgan rak'atlar hisobga o‘tadi. Boshqalarining qazosi o‘qiladi.

162-FATVO

Imom birinchi sajdadan boshini ko‘tarmay turib muqtadiy boshini ko‘tarib imom sajdada ekanini bilgach, boshini sajdaga qo‘ysa, bu yerda ikki mas'ala bor. Birinchidan, muqtadiy imom birinchi sajdada deb bilgan holda boshini qayta qo‘yishda bu birinchi sajda deb niyat qilgan bo‘lsa, namozi durust. Bordi-yu, imomdan oldin bosh ko‘targanda, imom ikkinchi sajdaga bosh qo‘ygan ekan, deb bilib qo‘ygan bo‘lsa, ya'ni ikkinchi sajdaga bosh qo‘ydim, deb niyat qilgan bo‘lsa, shu paytda imom boshini ko‘tarib, ikkinchi sajdani qilganini ham anglamagan bo‘lsa, muqtadiyning namozi buziladi. Ammo anglab, ikkinchi sajdani qo‘shsa namozi durust bo‘ladi.

«Qozixon»

163-FATVO

Hayit namoziga kech kelib, imomni ruku'da topsa, «takbiri tahrima»ni aytib, sano aytmay ruku' qiladi va ruku'dagi tasbehlar o‘rniga uch takbirni aytadi. Zero, tasbeh aytish - sunnat, hayit namozining oltita takbiri - vojib. Ikkisi bir vaqtga to‘g‘ri kelib qolganda vojib ado etiladi.

«Qozixon»

164-FATVO

Imom jamoat namozi adosidan so‘ng sunnat yoki nafl namoz o‘qimoqchi bo‘lsa imomlik kilgan joyidan (mehrobdan) boshqa joyga o‘tib o‘qishi lozim. Agar jamoatga qarab o‘tirmoqchi bo‘lsa, qiblaning o‘ngi, o‘zining chapi bilan aylanishi mustahab amallardandir.

«Qozixon»

Izoh: Muqtadiyga ishtiboh bo‘lmasligi uchun imom boshqa joyga o‘tib olishi yoki yoniga boshqa bir-ikki namozxonni chorlab olishi lozim.

165-FATVO

Namozga kech kelgan ikki masbuq imom salomidan keyin namozning qolgan qismini alohida mustaqil ravishda o‘qib olishlari kerak. Mabodo biri ikkinchisiga iqtido qilsa, iqtido qilganning namozi buziladi.

«Qozixon»

166-FATVO

Masbuq namoz oxirida imom bilan birga sahvan salom berib qo‘ysa, unga sajdai sahv lozim bo‘lmaydi. Bordi-yu, imomdan keyin salom bersa, sajdai sahv qiladi. Zero, imom salomidan keyin masbuq mustaqil namozxonga aylanadi.

«Qozixon»

167-FATVO

Imom peshin namozini to‘rt rak'at o‘qib o‘tirib, so‘ngra sahvan beshinchi rak'atga tursa va shu paytda bir kishi kelib unga iqtido qilsa, iqtidosi durust. Lekin imom beshinchi rdk'atga sajda qilib qo‘ysa, imomning farz namozi buzilmaydi, chunki u «qa'dai axir»ga o‘tirgan. Keyingi rak'atlari naflga o‘tadi. Ammo masbuqning namozi buziladi. Zero, nafl o‘qiguvchiga farz o‘qiguvchi iqtido qilishi joiz emas. Qa'daga o‘tirmagan bo‘lsa, hammasining namozi buziladi.

«Qozixon»

168-FATVO

Imom shom namozida uchinchi rak'at oxirida o‘tirish o‘rniga to‘rtinchi rak'atga turib ketsa, muqtadiy imom sajda qilmay turib, «tashahhud»ni o‘qib, salom bersa namozi buziladi.

«Qozixon»

169-FATVO

Masbuq ulgurmay kech qolgan joyini birinchi navbatda o‘qib olib, so‘ngra imom bilan qolgai qismini o‘qisa namozi buzilmaydi. Lekin sunnatga xilof ish qilgani uchun makruh hisoblanadi.

«Qozixon»

170-FATVO

Zimmasida sajdai sahv bo‘lgan imom ham, yakka o‘quvchi ham sajdai sahvdan oldingi o‘qiydigan «tashahhud»dan keyin salavot va duoni o‘qimaydi.

«Qozixon»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:44 | Message # 9
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
171-FATVO

Imom ruku'da turganida safga bir noma'lum kishi kelib qo‘shilayotganini sezib, ruku'ga ulgursin deb, bir-ikki tasbeh qo‘shib o‘qisa zarari yo‘q. Ammo unga tanish odam uchun ruku' yoki qiroatni cho‘zish mumkin emas.

«Qozixon»

172-FATVO

Jum'a kuni imom xutba o‘qib turganida bir namozxonning yodiga bomdod namozini o‘qimagani tushsa, darhol turib ikki rak'at bomdod farzini o‘qib oladi. Bunday paytda xutbani tinglash vojibligi soqit bo‘ladi. Zero, xutbadan keyin o‘qib ulgurmaydi.

«Qozixon»

173-FATVO

Namozning ichida bir rak'at kam o‘qigandek tuyulib, shubha qilsa, ehtiyotan bir rak'at qo‘shib qo‘yadi. Ammo namozni o‘qib bo‘lganidan keyin biror rak'at kam o‘qidim deb shubha qilsa, namozni qayta o‘qimaydi.

«Qozixon»

174-FATVO

Imomga bir-ikki rak'at keyin kelib iqtido qilgan masbuq imom namozining oxirida salavot va duo o‘qib o‘tirishini kutsa, oldidan odamlar o‘tib gunohkor bo‘lishidan qo‘rqsa, «tashahhud»ni o‘qigach, kutmasdan qiyomga turib, qolgan joyini o‘qishi mumkin.

«Qozixon»

175-FATVO

Namozda ovoz bilan yoki o‘zi eshitadigan darajada gapirib qo‘yish namozni buzadi. Bu xoh qasddan bo‘lsin, xoh unutish bilan, xoh xatolik yuzasidan bo‘lsin, xoh oz, xoh ko‘p so‘zlasin, baribir namoz buziladi. Ovozini chiqarmay, faqat tilini qimirlatib gapirsa namoz buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Muhit»

176-FATVO

Namoz ichida uxlab qolgan paytida gapirsa ham namoz buziladi. Ba'zi ulamolar buning aksini aytgan bo‘lsalar-da, lekin namozning buzilishi amalga tatbiq uchun tanlangan.

«Olamgiriya», «Navozil»

177-FATVO

Xufton namozining ikki rak'atini o‘qib bo‘lgach, bu taroveh namozi deb o‘ylab, salom berib qo‘ysa, shuningdek, peshinning ikki rak'atidan keyin bu jum'a deb o‘ylab, salom berib qo‘ysa yoki muqim to‘rt rak'atli namozning ikki rak'atidan keyin o‘zini safarda deb o‘ylab, salom berib qo‘ysa, namozini qaytadan o‘qiydi. Ammo mazkur holatlarda namozning oxiri deb o‘ylab salom berib qo‘ysa, namozi buzilmaydi, balki davomini o‘qib, oxirida «sajdai sahv» qiladi.

«Olamgiriya», «Qozixon»

178-FATVO

Namoz o‘qiyottan kishiga namozdan tashqaridaga odam qiroatda yordam bersa, ya'ni esiga kelmay qolgan joyini esiga solsa yoki xato o‘kigan joyini tuzatib qo‘ysa va bu yordamni namozxon qabul qilsa, namozi buziladi.

«Olamgiriya», «Munyatul-musalliy»

179-FATVO

Imom qiroatda yordamga muhtoj bo‘lgan taqdirda muqtadiy darhol yordam berishga shoshilmasligi lozim, balki o‘ziga biroz qo‘yib berib, agar o‘zi uhdasidan chiqmasa yoki sukut saqlab qolsa, shundagina yordam berish lozim bo‘ladi. Lekin imom ham, agar namozga yarasha qiroat qilgan bo‘lsa, qavmni yordam berishga majbur qilmasligi, balki ruku'ga ketaverishi mumkin.

«Olamgiriya», «Muhit», «Kofiy»

180-FATVO

Namozda ingrasa, oh tortsa yoki ovoz bilan yig‘lasa, qaraladi - agar jannat, do‘zax kabi uxraviy narsalarni o‘ylab shunday qilgan bo‘lsa, namozn buzilmaydi. Bordi-yu, og‘riq, kasallik, biror musibat tufayli bo‘lsa namozi buziladi.

«Olamgiriya»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:44 | Message # 10
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
181-FATVO

Sajdagohdagi chang yoki tuproqni namoz ichida puflab ketkazsa, qaraladi - agar ovozsiz va harflarsiz nafas chiqargan bo‘lsa namoz buzilmaydi. Aks holda namoz buziladi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

182-FATVO

Namoz ichida it, mushuk, qo‘y, echki kabi hayvonlarni qo‘risa yoki o‘ziga chorlasa, qaraladi - agar harf hosil bo‘ladigan ovoz bilan bo‘lsa namoz buziladi, harfsiz bo‘lsa buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Zaxira»

183-FATVO

Yo‘talish, ingrash, oh tortish kabilar uzr bilan beixtiyor bo‘lsa, aksirganda yoki kekirganda garchi harf chiqsa ham buzilmaganidek namoz buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Muhit»

184-FATVO

Namozda qiroatga ovozini sozlash uchun yo‘talsa yoki imom qiroatda adashganda uni ogohlantirish uchun yoxud o‘zini namozda ekanini bildirish uchun yo‘talsa namozi buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Tabyin»

185-FATVO

Namozda qiroatni Qur'oni karim kitobidan o‘qib qilsa, Abu Hanifa (rh.) nazdida namoz buziladi. Zero, Kitobni ko‘tarib turish, uni varaqlash, unga ko‘z tashlash ko‘p harakatni talab qiladi. Ko‘p amal va harakat esa, namozni buzuvchi omillardan. Shunga ko‘ra, agar Kitobni biror narsa ustiga qo‘yilsa, varaqlamasa yoki mehrob devoriga yozilgan bitikdan o‘qib qiroat qilsa namoz buzilmaydi. Lekin Abu Hanifa (rh.)ning namoz buzilishiga yana boshqa dalili ham bor. U ham bo‘lsa Kitobdan o‘qish - bu ta'lim olish, o‘rganish demakdir. Bu esa, namozning amallaridan emas. Demak, Kitobni ko‘tarib o‘qiydimi yoki qo‘yilgan holda o‘qiydimi barobardir. Qaysi holatda bo‘lsa ham namoz buziladi. Shu javob sahih deb topilgai. Ammo Abu Yusuf va Muhammad (rh.)lar nazdida namozda Qur'on kitobidan o‘qib qiroat qilish jtjz. Yana Qur'onni yod biluvchi kishi Kitobdan o‘qib qiroat qilsa namozi buzilmaydi, debdurlar.

«Olamgiriya», «Kofiy»

186-FATVO

Mehrob devoriga fiqh kabi Qur'ondan boshqa narsalar yozilgan bo‘lib, namozxon uni ma'nosini tushinib yoki tushunmagan holda o‘qisa Imom Muhammad (rh.)dan boshqa mujtahidlar namoz buzilmaydi, deganlar.

«Olamgirin», «Tabyin», «Zaxira», «Hidoya»

187-FATVO

Namozda keraksiz ish va harakat (amali kasir) qilib qo‘ysa namoz buziladi. Uning miqdori to‘g‘risida uch xil ta'rif bor. Birinchisi - ikki qo‘l bilan qilinadigan ishlar. Masalan: salla o‘rash, ko‘ylak kiyish, ishton bog‘ini bog‘lash, kamondan o‘q otish. Ammo ko‘ylak yoki shalvarni yechish, do‘ppi kiyish yoki uni yechish kabi bir qo‘l bilan qilinadigan ishlarni ikki qo‘l bilan bajarsa ham namoz buzilmaydi. Ikkinchisi - namozxon o‘zini ko‘p ish qilib yuborgandek sezsa, shuning o‘zi «amali kasir»dir, degan rivoyat bor bo‘lib, u Abu Hanifa (rh.) ra'ylariga ham yaqindir. Uchinchisi - namozxonning harakatlarini uzoqdan ko‘rgan kishi u namozdan tashqarida deb bilsa. Ammo shak qilsa hisob emas. Bu ta'rif ko‘pchilik ulamolar tomonidan ma'qullangan.

«Olamgiriya», «Tabyin», «Qozixon», «Xulosa»

188-FATVO

Namoz ichida bir saf miqdorida yursa namozi buzilmaydi. Agar ikki saf oldinga yurmoqchi bo‘lsa, oldin birinchi safgacha yurib borib, biroz to‘xtab, so‘ngra ikkinchi safga yurib borishi kerak. Birdaniga ikki saf mikdorida yursa namozi buziladi.

«Olamgiriya», «Qozixon»

189-FATVO

Namozda yuzning o‘zini u yoq-bu yoqqa bursa, garchi makruh bo‘lsa-da, namoz buzilmaydi. Ammo ko‘kragi bilan birga burilsa, namoz buziladi.

«Olamgiriya», «Zohidiy»

190-FATVO

Namoz ichida ilon va chayon o‘ldirsa namoz buzilmaydi. Ammo hech kimga ziyon yetkazmaslik ehtimoli bo‘lsa, ularni o‘ldirishga harakat qilish makruhdir. Kimgadir aziyat yetkazish xavfi bo‘lganda esa, ularni masjid ichida quvib yurib, hatto imomning oldidan o‘tib bo‘lsa ham o‘ldirish joiz.


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:45 | Message # 11
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
191-FATVO

Agar namozda bir vaqtning o‘zida uch marta tosh otsa yoki bit, burga, chivin kabilarni o‘ldirsa yoxud soqoli yo sochining uch tolasini bittadan yulsa namozi buziladi. Agar toshni qulochini keng ochib, kuchining boricha otsa bir martada ham namoz buziladi.

«Olamgiriya», «Zahiriya», «Tasharxoniya»

192-FATVO

Namozda turib uchta so‘z yozsa namoz buziladi. Undan kam bo‘lsa buzilmaydi. Agar havoga yoki o‘z badaniga barmog‘i bilan yozsa uch so‘zdan ko‘p bo‘lsa ham namoz buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Xulosa», «Sirojiya»

193-FATVO

Namozning bir ruknida uch marta qo‘lini ko‘tarib yuzi, bo‘yni kabi joylarni qashisa namozi buziladi. Ammo qo‘lini bir ko‘targanicha uch marta qashisa namozi buzilmaydi. Lekin namozda beuzr qashinish makruhdir.

«Olamgiriya», «Xulosa»

194-FATVO

Namozda imomning oyoqlaridan ko‘ra muqtadiyning oyoqlari oldinga o‘tib ketsa, muqtadiyning namozi buziladi.

«Qozixon»

195-FATVO

Ayol kishi namozda bolasini emizsa, namozi buziladi. Agar bola o‘zi kelib, uch marta emsa, sut chiqsa yoki chiqmasa ham namoz buziladi. Bir-ikki marta emganida sut chiqmasa namoz buzilmaydi.

«Qozixon»

196-FATVO

Namozxondan tashqaridagi odam biror narsa so‘rasa yoki unga savol bersa, u boshi bilan «ha» yoki «yo‘q» ishorasini qilsa namozi buzilmaydi.

«Qozixon»

197-FATVO

Namozda turib, chiroqning piligini ko‘tarsa (hozirgi paytda lampa o‘chirgichini bossa) namozi buzilmaydi.

«Qozixon»

198-FATVO

Namozda ayol kishining boshidagi sochidan to‘rtdan bir qismining ochilib qolishi bilan namoz buziyaadi. Lekin bu miqdor uning quloqlari ustidagi qismidan hisoblanadi. Quloqlaridan pastga osilib turgan qismining ochilib qolishi namozni buzmaydi. Ammo erkaklar nazari tushishining taqiqlanishida quloq ustidagi bilan ostidagi sochlar barobardir.

«Qozixon»

199-FATVO

Imom Abu Yusuf (rh.) so‘ziga binoan ayol kishining oyoq boldirlari namozda avrat hisoblanmaydi. Bilaklari esa, qorni bilan barobardir. Abu Yusuf bilan Abu Hanifa (rh.)lardan yana shunday rivoyat borki, namozda ayol kishining bilaklari ham avrat sanalmaydi. Ya'ni, ikki bilaklari ochiq holda o‘qigan namozi durust hisoblanadi.

«Qozixon»

200-FATVO

Namoz ichida tahorati sinib qolgan kishi tahoratini yangilab kelib, namozining qolgan qismini davom ettirib o‘qishi mumkin. Lekin tahoratga doir ishlardan boshqa ish qilib qo‘ysa yoki istinjo qilayotganda avrati ochilib qolsa namozi buziladi. Shuning uchun namoz ichida tahorati singan kishi boshidan qayta o‘qigani afzaldir.

«Muxtasar», «Qozixon»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:45 | Message # 12
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
201-FATVO

Qabristonda Qur'on tilovat qilish xususida mujtaxidlar ixtilof qilganlar. Abu Hanifa (rh.) buni makruh ish deb sanaganlar. Imom Muhammad (rh.) esa, makruh emas, deganlar. Mashoyixlarimiz Imom Muhammad (rh.)ning so‘zlarini olganlar va qabristonga qori o‘tqizib, Qur'oni karimdan ma'lum oyat va suralarni o‘qitab, buning mayyitlarga manfaati bor, deb umid qilganlar.

«Qozixon»

202-FATVO

Piyoda yurib ketayotib yoki biror kasb-hunar bilan mashg‘ul bo‘lgan holatda Qur'oni karimni tilovat qilish joiz. Lekin yurish va ish tilovat qilishga xalal bermasligi shart. Aks holda makruh bo‘ladi.

«Qozixon»

203-FATVO

Fiqh ilmi bilan shug‘ullanib, biror narsa yozib turgan kishiga eshittirib qiroat qilgan qori gunohkor bo‘ladi. Zero, odamlar ish bilan mashgul bo‘lib turgan joyda qiroat qilish joiz emas. Qiroatni tinglash uchun ishini to‘xtatmagan mazkur kotib gunohkor bo‘lmaydi.

«Qozixon»

204-FATVO

G'ayridinlar Qur'on oyatlaridan saboq berishni yoki shariat ahkomlaridan o‘rgatishni talab qilsa, o‘rgatilaveradi. Lekin unga Qur'on kitobni ushlash mumkin emas. Agar g‘usl qilib ushlamoqchi bo‘lsa ruxsat beriladi.

«Qozixon»

205-FATVO

Namozda kiyimi, soqoli yoki badanining biror joyini o‘ynash yoxud sajda qilayotab kiyimining old tomonini orqaga yoki orqa tomonini oldiga tortish makruhdir. Ruku' qilayotganda badaniga yopishib qolmasligi uchun kiyimini qoqsa zarari yo‘q.

«Olamgiriya», «Me'roj»

Izoh: Bundan hozirgi davrimizda ba'zi tor shim kiyuvchilar ruku'dan sajdaga ketayotganida oyoqlariga yopishib qolib, qiyinlik tug‘dirmasligi uchun shimni ikki qo‘li bilan ushlab, tortib qo‘yishlariga ruxsat bordek ko‘rinadi.

206-FATVO

Namoz ichida peshonasiga yopishgan tuproq yoki xas-cho‘plarni beuzr qo‘li bilan silab tozalash makruhdir. Ammo namozga zarar beradigan darajada xalaqit beradigan bo‘lsa, tozalashi mumkin. Tashahhud va salomdan oldin tozalashi ham makruh emas. Shuningdek, peshonasidagi terni qo‘li bilan artishi ham makruh emas. Lekin namoz ichida bu kabi ishlarni ham qilmaslik avlodir.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Muhit»

207-FATVO

Namoz ichida burni oqsa, uni yerga tushirgandan ko‘ra artgani avlodir.

«Olamgiriya», «Kunya»

208-FATVO

Farz namozlarda oyat va tasbehlarni qo‘l bilan sanab turish makruhdir. Ammo nafl namozlarda qo‘l bilan sanash ijmoan makruh emas. Faqat «Tabyin» kitobida bunga xilof gap bor. Zarurat holati bundan mustasno.

«Olamgiriya», «Tabyin», «Nihoya»

209-FATVO

Namozda qo‘l barmoqlarini bir-biriga kirishtirish, barmoqlarini qirsillatish makruh ishlardandir. Ba'zi ulamolar barmoqlarni qirsillatish namozdan tashqarida ham (odamlar orasida bo‘lsa) makruhdir, deganlar.

«Qozixon», «Zohidiy»

210-FATVO

Namoz ichida u yoq-bu yoqqa yuzini burib qarash makruhdir. Yuzini burmasdan ko‘zining qiri bilan qarasa zarari yo‘q. Osmonga qarash ham makruhdir.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Tabyin»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:46 | Message # 13
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
211-FATVO

Salla bo‘la turib, uni kiyishga erinib, boshyalang namoz o‘qish makruhdir. Ammo kamtarlik yuzasidan boshyalang o‘qisa makruh emas, hatto avlodir.

«Olamgiriya», «Zaxira»

212-FATVO

Boshga salla o‘raganida boshining o‘rtasini ochiq qoldirish namozda ham, namozdan tashqarida ham makruhdir.

«Olamgiriya», «Tabyin»

213-FATVO

Namozda esnashlik makruhdir. Agar uni qaytara olmasa, og‘zini qo‘li bilan to‘sadi. Ya'ni qiyomda bo‘lsa o‘ng qo‘lining, boshqa holatlarda chap qo‘li panjasining orqa tomoni bilan to‘sadi.

«Olamgiriya», «Zohidiy»

214-FATVO

Namozda kerishish, ko‘zlarini yumib olish, katta-kichik tahorati, yel qistab turganda namoz o‘qish makruhdir. Shunday holatlarda boshlagan namozini to‘xtatishi lozim. Agar to‘xtatmay namozni tugatsa, namozi hisobga o‘tsa-da, o‘zi gunohkor bo‘ladi. Lekin namozning vaqti ziq bo‘lsa, qazo qilgandan ko‘ra makruhlik bilan bo‘lsa-da, o‘qiyvergani afzaldir.

«Olamgiriya»

215-FATVO

Yakka namoz o‘qimoqchi bo‘lgan odam jamoat bilan o‘qiyotganlar safida turib o‘qishi makruxdir. Zero, bunda namozxonlarning turib o‘tirishidagi mutanosiblikka futur yetkazadi.

«Olamgiriya»

216-FATVO

Safning ortida yakka qolgan kishi o‘ziga saf orasidan joy topishi mumkin bo‘la turib, yakka turishi makruhdir. Agar safda joy bo‘lmasa, Abu Hanifa (rh.) dan qilingan rivoyatga binoan karohiyati yo‘q. Ammo saf ortida yakka turgandan ko‘ra oldindagi safdan bir kishini yoniga tortib olsa yanada yaxshi.

«Olamgiriya», «Muhit»

217-FATVO

Sajdaga borishda ikki tizzadan oldin yerga ikki qo‘lni qo‘yish va sajdadan turishda ikki qo‘ldan oldin ikki tizzani ko‘tarish uzrsiz bo‘lsa makruhdir.

«Olamgiriya», «Munya»

218-FATVO

Ruku' va sajdaga engashishda va boshni ko‘tarishda imomdan oldin harakat qilib, undan ilgarilab ketish makruhdir.

«Olamgiriya», «Muhit»

219-FATVO

Imomning qavmdan bir gaz va undan yuqori balandlikda yakka turib imomlikka o‘tishi makruhdir. Ammo yonida qavmning bir qismi bo‘lsa karohiyati ketadi.

«Olamgiriya», «Muhit»

220-FATVO

Ichida olov yonib turgan tandir yoki o‘choqqa yuzlangan holda namoz o‘qish makruhdir. Qandil yoki chiroqqa yuzlanib o‘qishning zarari yo‘q.

«Olamgiriya», «Muhit»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:46 | Message # 14
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
221-FATVO

Namozga kech kelib iqtido qilayotgan odamni sezib, uning ulgurishiga yordam bo‘lishi uchun imom namozni biroz cho‘zmoqchi bo‘lsa, qaraladi - agar kelgan odamni imom tanib cho‘zgan bo‘lsa makruh, tanimagan bo‘lsa zarari yo‘q. Cho‘zganda ham bir ikki tasbeh miqdorida cho‘zishga ruxsat etiladi.

«Olamgiriya», «Muxtorul-fatovo»

222-FATVO

Masjid binosini turli naqshlar va tillo suvi ishlatib bezash mumkin. Lekin naqsh va bezash ishlariga masjidning vaqf pulidan ishlatilmaydi, balki biror homiyning xususiy mulkidan sarf qilinadi. Masjidning vaqf mulkidan unyng qurilish ishlariga ishlatish mumkin. Agar mutavalli undan bezak ishlariga ishlatib qo‘ysa, puliga zomin bo‘ladi.

«Olamgiriya», «Hidoya»

223-FATVO

Masjidni qurib, Allohning yo‘liga atagan kishi shu masjidning barcha obodonchilik, ta'mir ishlari, palosni qanday solishdan tortib qandillarni qaerga qanday ilish ishlarigacha bosh-qosh bo‘lishga o‘zgalardan ko‘ra haqliroqdir.

«Olamgiriya», «Qozixon», «Xulosa»

224-FATVO

Vitr namozi xususida Abu Hanifa (Imom A'zam rh.)dan uch xil rivoyat naql qilingan. Birinchisi - uning farzligi. Ikkinchisi - uning sunnati muakkadaligi. Uchinchisi - uning vojib ibodat ekani. Shu uchinchi vojib ekani to‘g‘risidagi rivoyat ul zotning oxirgi so‘zlaridir.

«Olamgiriya», «Muhit»

225-FATVO

Vitr namozi qasddan yoki unitilgan hodda tark etilgan bo‘lsa, oradan qancha ko‘p vaqt o‘tgan bo‘lsa ham qazosi o‘qilishi kerak. Qazoda "Qunut duosi" ham o‘qiladi.

«Olamgiriya», «Muhit», «Kifoya»

226-FATVO

Vitr namozidagi "Qunut duosi"ni o‘qishga tili yaxshi kelmaydigan yoki yod ololmayligan odam "Rabbano otino fiddunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan vaqino azoban nor" oyatini bir marta yoki "Allohummag‘fir lano" jumlasini uch marta o‘qiydi. Bu Abul-Lays Samarqandiy (rh.) fatvosidir.

«Olamgiriya , «Muhit», «Sirojiya^

227-FATVO

"Qunut duosi"ni o‘qimagani ruku'ga borganida esiga tushsa, uni ruku'da o‘qimaydi, qiyomga qaytib ham o‘qimaydi. Bordi-yu, qiyomga qaytib o‘qisa va ruku'ni ikkinchi marta qilmasa namozi buzilmaydi.

«Olamgiriya», «Tatarxoniya», «al-Bahr ar-roiq»

228-FATVO

Vitr namozining uchinchi rak'atida zamsura qilmasdan ruku'ga ketgan bo‘lsa, qiyomga qaytib zamsura bilan birga "Qunut duosi"ni ham qayta o‘qiydi va namoz oxirida "Sahv sajdasi"ni qiladi. "Fotiha" surasini o‘qimay ruku'ga ketgan bo‘lsa ham xuddi shunday qiladi. Ruku'ni qayta qilsa ham, qilmasa ham bo‘laveradi.

«Olamgiriya», «as-Siroj al-vahhoj»

229-FATVO

Vitr namozini Ramazon oyida imomga iqtido qilib o‘qiyotgan odam "Qunut duosi"da ham unga ergashadi. Ya'ni duoni o‘qib ulgurmay turib imom ruku'ga ketsa, u ham duoni kelgan joyida to‘xtatib, imom ortidan ruku'ga ketaveradi Agar imom "Qunut"ni o‘qimay ruku'ga ketsa, qaraydi: agar imom ruku'dan bosh ko‘targunicha o‘qib ulgursa, "Qunut"ni o‘qib, so‘ngra ruku' qiladi. Ammo ulgurmaydigan bo‘lsa, duoni o‘qimasdan ruku'ga ketaveradi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

230-FATVO

Masbuq, ya'ni bir ikki rak'at kech kelib imomga iqtido qilgan kishi imom bilan birga "Qunut"ni o‘qiyveradi.Uchinchi rak'atda o‘qimaydi.

«Olamgiriya», «Munya», «Muzmarot»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:48 | Message # 15
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
231-FATVO

Masbuq imomni vitr namozining uchinchi rak'atida topib iqtido qilsa-yu, "Qunut"ni o‘qiyolmagan bo‘lsa, keyin ham o‘qimaydi.

«Olamgiriya», «Muhit»

232-FATVO

Fiqhga doir kitoblarning matnlarida yozilishiga ko‘ra, sunnat sanaluvchi namozlar quyidagilardir:

Bomdod farzidan oddin 2 rak'at.

Peshin farzidan oddin 4, farzdan keyin 2 rak'at.

Shom farzidan keyin 2 rak'at.

Xufton farzidan keyin 2 rak'at.

Jum'a namozidan oldin 4, keyin yana 4 rak'at.

Eng kuchli sunnat namozi bomdodning 2 rak'at sunnati. Undan keyin shomning 2 rak'ati, so‘ngra peshindan keyingi 2 rak'at, so‘ngra xuftanning 2 rak'at sunnati, so‘ngra peshinning 4 rak'at sunnati.

«Olamgiriya», «Tabyin»

233-FATVO

Dinimizning fuqaho va mashoyixlari aytibdurlarki, odamlarga doimiy ravishda fatvolar tayyorlab, savollariga javob berish bilan mashg‘ul bo‘lgan olim kishi bomdod namozining sunnatidan boshqa sunnat namozlarni o‘qimasligi joiz.

«Olamgiriya», «Nihoya»

234-FATVO

Peshinning 4 rak'at sunnatini o‘qishga ulgurmay imomga iqtido qilgan kishi farzdan keyin o‘qib oladi. Lekin 2 rak'at sunnatdak oldinmi yokya keyinmi ekanida ikki xil rivoyat bor: Abu Hanifa bilan Abu Yusuf (rh.)lar nazdida 2 rak'at sunnatdan keyin, Imom Muhammad (rh.) nazdida esa, undan oldin o‘qiladi. Fatvo shunisiga berilgan.

«Olamgiriya», «Muhit», «Haqoiq», «as-Siroj al-vahhoj»

235-FATVO

Sunnat namozlarini haq deb e'tiqod qilgan holda o‘qimasa gunohkor bo‘ladi. Bordi-yu, ularni haq deb bilmay, inkor etgan holda tark etsa, kofir bo‘ladi.

«Olamgiriya», «Muhitp»


 
SANJAR80Date: Payshanba, 16-Iyul-2009, 18:48 | Message # 16
Group: Ishonchli
Messages: 3741
Status:
236-FATVO

Asrdan oldin hamda xuftan namozining farzidan oldin va keyin 4 rak'atdan nafl namozlari mavjuddir.

«Muxtasar», «Kanz», «Olamgiriya»

237-FATVO

Yana shunday namozlar borki, ularni o‘qish farz ham, vojib ham, sunnat ham emas, balki mazhab shiz bo‘yicha ixtiyoriy nafl namozlaridir. Ularni vaqti bemalol kishilar o‘qisa savob, o‘qimasa gunohi yo‘q. Ular asosan quyadagi namozlardir:

1. "Choshgoh namozi". Uning eng kami 2 rak'at, ko‘pi 12 rak'at bo‘lib, vaqti Quyosh chiqib, biroz qo‘tarilgan paytidan to peshin vaqti kirgunga qadar davom etadi.

2. "Tahiyyai masjid". U 2 yoki 4 rak'atli namoz bo‘lib, biror masjidga kirganda masjid hurmati uchun o‘qiladigan salomlashish namozidir. Bomdod va asr namozlaridan keyin masjidga kirgan kishi uni o‘qimaydi, balki tasbeh, tahlil va salavot o‘qisa ham masjid haqqini ado etgan bo‘laveradi. Shuningdek, masjidga farz namozini o‘qish niyatida kirgan kishi ham "tahiyya" o‘qimaydi. Yana, bir kunda bir masjidga ko‘p marta kirsa ham bir marta "tahiyya" o‘qisa kifoyadir.

3. "Shukri vuzu". U tahorat qilgandan keyin o‘qiladigan shukrona namozidir.

4. "Istixora namozi". U biror muhim ishni qilish yoki qilmasliqda ikkilanib qolgan kishi o‘qiydigan namozdir. Buning uchun xuftan namozidan keyin uxlashdan oldin ikki rak'at istixora namfini niyat qilib o‘qiydi. Tushida Allohning izni bilan qaysi yo‘l uning uchun foydali ekani ayon bo‘ladi.

5. "Hojat namozi". U ham 2 rak'at bo‘lib, biror hojatni ravo qilishiki Allohdan umid qilgan holda o‘qiladi.

6. "Tahajjud", ya'ni tungi namoz. U tunda uyqudan bedor bo‘lgan holda o‘qiladigan namoz bo‘lib, eng kami 2, ko‘pi 8 rak'atdir.

7. "Tasbeh namozi". U 4 rak'at bo‘lib, birinchi rak'atda "Subhonakallohumma..."dan keyin "Subhonallohi valhamdu lillohi valo ilohaillallohu vallohu akbar" jumlalarini 15 marta o‘qiydi. So‘ngra "Auzu..."dan keyin "Fotiha" surasi bilan "Takosur" surasini o‘qiydi. So‘ngra ruku'da mazkur jumlalarni 10 marta o‘qiydi. Qiyomga turganda ham ularni 10 marta, har sajdada 10 marta, ikki sajda orasida ham 10 marta o‘qiydi. Keyingi 3 rak'atni ham xuddi shu tariqa o‘qiydi. Faqat bu rak'atlarda "Asr", "Kofirun" va "Ixlos" suralarini "Fotiha"dan keyin zamsura sifatvda o‘qiydi. "Tasbeh namozi"ning vaqti peshindan oldindir.

8. "Tatavvu' namozlari". Ular kecha va kunduzning xohlagan soatida xohlagan miqdorida bo‘sh vaqtlarda o‘qilishi mumkin bo‘lgan namozlardir.

«Olamgiriya», «Fathul Qadir», «al-Bahr ar-roiq», «Muhit», «Mujarot», «Muxtasar», «Jomeur-rumuz», «Temirtoshiy», «al-Fath ar-Rahmoniy»

238-FATVO

Nafl namozlarni imkoni boricha jamoat joylarida va masjidlarda o‘qimaslik, balki o‘z uyida yoki xilvat joylarda o‘qishga harakat qilish, riyokorlik aralashib qolishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim bo‘ladi. Farz namozlaridan keyin o‘qiladigan sunnat namozlari esa, farz o‘qilgan masjidda o‘qilishi kerak. Lekin sunnat namozlar farz o‘qilgan joydan bir qadam bo‘lsa ham boshqa joyga o‘tib o‘qilishi lozim. Bu imomga ham tegishlidir. Nafl namozini safda turib o‘qish o‘ta makruh ishlardan sanaladi.

«Olamgiriya», «Kofiy», «Nihaya»

239-FATVO

Bomdodning 2 rak'at sunnati va peshindan oldingi 4 rak'at sunnatni o‘qigandan keyin savdo-srtiq, yeyish-ichish kabi ishlarni qilsa, o‘qigan sunnat namozlari kuyib ketadi. Ularni qayta o‘qishi kerak bo‘ladi. Bir luqma ovqat yoki bir qultuad suv iste'mol qilish afv etiladi.

«Olamgiriya», «Xulosa»

240-FATVO

Farz namozidan keyingi sunnatni o‘qimay turib gapirib qo‘ysa, ayrim fuqaholar nazdida sunnat namozi soqit bo‘ladi. Ya'ni, o‘qigani bilan farzdan keyin o‘qilgan sunnat o‘rniga o‘tmaydi. O'tgan taqdirda ham o‘rtada gapirib qo‘ygani uchun savobi kamayadi.


 
Forum » ISLOM » Namoz! » Namozga doir fatvolar
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: