izzat
Купдир аёллик шанига бефарк боккан аёллар

Окибатда куз ёшлари сойдек оккан аёллар

Гулдек аёлларинг кириб гузаллик деган уйга

Гузал булди деб чиксалар тушип кулгули куйга

Узун сочлар калта булиб айланар сап сарикка

Ярим очик кукрагида кузинг тушар арикка

Калин каро кошлар гуё игна мисол терилган

Кошлар териб ташлашгамас хусн учун берилган

Куз ковоклар кум-кук худди эри 3 кун ургандай

Лабига турли буёк берган халигини сургандай

Гулдай юзга уч турт кават сунъий сувок сувалган

Буйнидачи шода симлар чувалчангдай чувалган

Бул ясама кугирчокка калбинг кандай очасан

Тирнокларин кургандаёк жонинг саклаб кочасан

Енг ёкасиз калта куйлак худди тарс ёрилгудек

Шуми чирой булса ким ул тупрокка корилгудек

Зиён захмат тегмасин айт оллох берган чиройга

Ахир пардоз бермасларку догли саналган ойга

Бундай уздан кетишлар булди узидан кетсин

Босиб билиб берган борки чиройга нима етсин

Бази хотин хонадонла ерга ташланар тикка

Хонадонда хужаиндай даъво килар эрликка

Эр додини бериб бу ер бу иши камдай тагин

Куча куйда хам эр жиловламасдир жагин

Эр урнида курмай эрни бигиздай бармок санчар

Эрни хайдаб боши очик юрганлар сони канча

Килар иши шаробхурлик тортиб турли амаки

Тунлардачи турли мехмон турли туман амаки

Чала ярим пардоз килиб кулга куйиб хинолар

Килар очик ойдин гунох очик ойдин зинолар

Буни гуё гузал хаёт билиб кайфин суришар

Ё алхазар бу не билсак башаралар буришар

Дегинг келар аёл булиб бурчинг билганинг кани

Эрга аёл итоати бу хакки бош эггани

Унутмагин аёллигинг хар кеч хар тонг ерталаб

Хак асарасин булишингдан хар кун хар тун Эрталаб

Хар аёллик иффат имон булмасин хеч мосуво

Хар аёлга инсоф истап кул очип килгум дуо

Категория: Diniy kitoblar | Добавил: pazz_ot (25-Fev-2010) | Автор: izzatillo
Просмотров: 647 | Комментарии: 3
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Reklama uchun joy
So'rovnoma
Yangi ko'rinish qanday?
1. Juda zo'r
2. O'rtacha
3. Avval yahshi edi
4. Juda yomon
5. Farqi yo'q
Total of answers: 102
Dizel Narxlari shtatlar bo'yicha Truck stops